نسبت کارایی یعنی چه _ موسسه حسابداری رهنما

نسبت کارایی یعنی چه؟

نسبت کارایی یعنی چه ؟

نسبت کارایی چیست و چه فرمولی دارد؟

با بیانی ساده تر می توان اینطور گفت که نسبت کارایی یا همان نسبت فعالیت یکی از اصلی ترین نوع نسبت‌های مالی محسوب می شوند.

در حقیقت نسبت کارایی به بررسی  نمودن روش استفاده از دارایی‌های یکمجموعه در راستای ایجاد سودآوری می‌پردازد.

می توانیم نسبت کارایی را با عملکرد گذشته شرکت یا سایر واحدهای تجاری در یک صنعت مشابه مقایسه نماییم.

ثابت باقی‌ ماندن نسبت کارایی یک شرکت بدین معناست که هرنوع افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش نسبی بازدهی خواهد شد.

به این نکته دقت داشته باشید که مبلغ فروش‌ مرتبط با منابع مالی سرمایه گذاری شده یک ارتباط مستقیم با نسبت کارایی دارد.

در حقیقت هرچقدر سرمایه مورد استفاده در یک شرکت زیادتر باشد، مقدار فروش مورد نیاز برای کارایی بیشتر می باشد.

به اصطلاح نسبت کارایی به مبالغ فروش مرتبط با منابع مالی سرمایه گذاري شده در یک واحد تجاري مرتبط است.

هر چقدر که سرمایه مورد استفاده در یک واحد تجاري زیادتر باشد، مقدار فروش مورد نیاز براي کارایی بیشتر است.

نسبت کارایی = حجم یا ارزش معاملات تقسیم بر ارزش داراییها

مانند مابقی نسبتها، نسبت کارایی را می توانیم با عملکرد گذشـته یک شرکت یا سایر واحدهاي تجاري در یک صنعت مشابه مقایسه کنیم.

در شرایطی که کارایی بصورت یکنواخت و ثابت باقی ماند، بدین ترتیب هرنوع افزایش سرمایه گذاري باید منجر به افزایش نسبی بازده بشود.

نسبت کارایی یعنی چه _ موسسه حسابداری رهنما
نسبت کارایی یعنی چه _ موسسه حسابداری رهنما

بر روی کاغذ، نسبت کارایی باید تا حد ممکن بـالا باشد

هرچند که در خیلی از موارد یک تعادل بین حجم و قیمت وجود خواهد داشت که می تواند روی سود آوري تاثیر بگذارد.

به فرمولهاي نسبت کارایی که در ذیل به آنها اشاره شده توجه نمایید.

1_ گردش سرمایه به کار گرفته شده  =   فروش تقسیم بر سرمایه به کار گرفته شده

2_ گردش دارایی هاي ثابت  فروش تقسیم بر دارایی های ثابت

3_ گردش دارایی هاي جاري  فروش تقسیم بر دارایی هاي جاري

میتوانیم اینطور بگوییم که نسبت کارایی یعنی محاسبه اینکه یک واحد تجاري ازدارایی هایش چه میزان صحیح استفاده میکند. حتما بر این موضوع واقف هستید که دارایی هاي مورد استفاده توسط یک واحد تجاري فروش هایی را ایجاد می نماید.

هرچقدر که این دارایی ها منجر به فروش هاي بیشتري شود، دارایی هاي کاراتري محسوب می شوند.

برای مثال مثال، یک بازیکن فوتبال مانند رونالدو قادر می باشد که با امکان دادن به باشگاه فوتبال منچستر یونایتد براي فروش پیراهن بیشتر، فروشهاي زیادی ایجاد کند.

در واقع نسبت کارایی، حجم فعالیت تجاري مرتبط با مبلغ سرمایه گذاري شده در دارایی هاي واحد تجاري را اندازه گیري می نماید.

انواع نسبت کارایی به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟

در حقیقت می توان اینطور گفت که مقدار چابکی یک شرکت در انجام برخی از فعالیت‌ ها مثل  تولید و یا  فروش محصول، وصول مطالبات و البته تسویه کردن بدهی‌ها همیشه قابل توجه بوده است.

نسبت کارایی یا نسبت فعالیت را ابزاری می توانیم بدانیم  که جهت سنجش استفاده درست از کلیه دارایی‌ های یک شرکت روی کار آمده است و در انواع زیر دسته بندی خواهد شد:

1_گردش موجودی کالا.

2_دوره گردش موجودی کالا.

3_گردش مربوط به حساب‌های دریافتنی.

4_دوره وصول مطالبات.

5_دوره مربوط به گردش عملیات.

6_دوره پرداخت بدهی‌ ها

7_ گردش دارایی ها

8_ گردش کلیه دارایی‌های ثابت

9_ نسبت گردش سرمایه های جاری

10_ نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش

امیدوارم که این مطلب مورد توجه شما مخاطبین عزیز قرار گرفته باشد.

در صورت نیاز به مشاوره حسابداری مالیاتی می توانید با همکاران ما در موسسه حسابداری رهنما تماس حاصل فرمایید.