نکاتی در خصوص بستن حساب ها:

رهنما محاسب کاسپین یک شرکت حسابداری در صومعه سرا و سایر شهرستانهای استان گیلان

بستن حساب به منظور صفر کردن مانده حساب ها می باشد.

بستن حساب ها در پایان سال مالی  و به دو صورت موقت و دائم انجام می گیرد.

در بهترین شرکت حسابداری در صومعه سرا یا رشت یا هرشهر دیگر اصول بستن حساب یکی می باشد.

برای بستن حساب ابتدا حساب های موقت را با یک حساب دائم بسته و سپس تمام سر فصل های مانده حساب های  دائمی به افتتاحیه سال بعد منتقل می شود.

بستن حسابها یعنی چه؟

در توضیح این موضوع اینطور بیان میکنیم:

بستن حسابها  به معنی صفر کردن مانده حسابها می باشد.

این فرآیند با بستانکار کردن مانده آخر حساب  که دارای مانده بدهکار و یا بدهکار نمودن آخر حساب های دارای مانده بستانکار طی  سند های  حسابداری انجام می‌شود

حسابها را به چند دسته می توانیم تقسیم کنیم؟

با در نظر گرفتن دو نکته انتقال یا عدم انتقال مانده حساب به سال بعد، حساب‌ها را می‌توانیم به سه دسته زیر تقسیم نماییم:

شماره یک : حساب‌های دائمی

شماره دو : حساب‌های موقت

شماره سه: حساب‌های مختلط

البته لازم به ذکر است که در  نهایت حساب‌های مختلط هم با انجام اصلاحات و ثبت‌ اصلاحی می توانند وارد حساب‌های دائمی یا موقت شوند.

به همین دلیل در پایان هر سال حساب‌ها یا دائمی می باشند و یا موقت.

بعد از تهیه کردن صورت سود و زیان حساب‌های موقت هم نیز بسته می‌شوند.

فقط و فقط حساب‌های دائمی باقی خواهند ماند که از طریق صدور سند اختتامیه به سال بعد انتقال یابند.

نمونه ای از حساب های موقت کدامند؟

قبل از ذکر مواردی که شامل حساب های موقت می باشد به توضبح کوتاهی در خصوص حساب موقت می پردازیم:

همان طور که می دانید حساب هایی که در سر فصل موقت می باشندبعد از بسته شدن  قابل انتقال به سال مالی بعد نیستند.

حساب های موقت شامل درآمد ها و هزینه می شود.

در آمد عملیاتی فروش یا غیر عملیاتی سود سپرده بانکی و هزینه ها شامل حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها مانند هزینه آب و برق و …

نمونه ای از حساب های دائم کدامند؟

در ابتدا به توضیحی در خصوص حساب های دائم می پردازیم.

سر فصل حساب های دائم بعد از بسته شدن به سال مالی بعد منتقل می شوند.

برخی از سر فصل ها دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام مثل موجودی نقد و بانک، حساب های دریافتنی یا پرداختنی و سرمایه که در پایان سالی بسته و به افتتاحیه سال بعد منتقل می شود.

۱۵ اقدام مهم قبل از بستن حساب ها

بهترین شرکت حسابداری در صومعه سرا

۱.تطبیق و بررسی گردش و مانده کلیه حساب های دائم و موقت.

۲.سند استهلاک فراموش نشود

۳.یک بار دیگر بایگانی اسناد و فاکتورها  را بررسی کنید.

۴.اگر نیاز به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بود  آن را اخد نمایید.

۵.ذخیره برای هزینه هایی که لازم است مانند دعاوی حقوقی..

۶.ارسال تاییدیه بدهکاران و بستانکاران برای اشخاصی که به مانده آنها شک دارید.

۷.مانده حساب های بانکی را مطابقت دهید.

۸.با شرکتهای گروه صورت تطبیق تهیه نمایید.

۹.صورت معاملات ارسالی از جانب طرف های مقابل را استخراج و بررسی و مطابقت دهید.

۱۰.تطبیق خلاصه لیست های حقوق با دفاتر.

۱۱.موجودی کالا را با انبار گردانی پایان سال مطابقت دهید.

۱۲.مانده حساب تنخواه گردان ها را بررسی نمایید.

۱۳.سند مالیات و اندوخته ها را صادر کنید..

۱۴.صورت ریز تسهیلات را از بانک دریافت و با دفاتر مطابقت دهید.

۱۵.تغییر طبقه بندی حسابهای خلاف ماهیت را انجام دهید.

حسابداری در صومعه سرا - موسسه حسابداری رهنما