در این بخش از وب سایت موسسه حسابداری رهنما لازم میدانیم تا به اطلاع شما برسانیم که نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند شما مشتریان عزیز عملکرد ما را در هر بخش از خدمات موسسه حسابداری رهنما بهبود می بخشد و سبب می شود تا بتوانیم هرچه بهتر از گذشته به شما سروران خدمت رسانی کنیم.

ما اعتقاد داریم با نظرات، شما پیشرفت خواهیم کرد.

در نتیجه از شما تقاضا میکنیم با نظرات خود ما را در بهبود ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی یاری نمایید.

انتقادات و پیشنهادات موسسه حسابداری
نام
کیفیت خدمات:
قیمت خدمات:
سرعت ارائه خدمات:
انتقادات و پیشنهادات موسسه حسابداری