مشاغل آزاد

گروه بندی مشاغل چگونه طبقه بندی می گردد؟؟

ما با زمینه فعالیت در حسابداری شرکت تولیدی ،بازرگانی وخدمات و پیمانکاری در رشت  در  این جا به توضیح چگونگی تعیین گروه بندی مشاغل می پردازیم:

بر اساس  قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل و مودیان حقیقی طبق معیار هایی گروه بندی می‌شوند.

این گروه بندی مالیاتی برای مشاغل  با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌ های مستقیم  بر اساس آیتم هایی از قبیل نوع  و یا حجم فعالیت  تفاوت دارد .

به ترتیب به سه گرو‌ه‌های اول، دوم و سوم  طبقه بندی می شوند.

در ابتدا در خصوص  تعیین گروه بندی مشاغل که  بر اساس حجم فعالیت طبقه بندی می شوند توضیحی خواهیم داشت:

۱. بر اساس حجم فعالیت:

 این گروه ها به سه گروه اول ، دوم و سوم  طبقه بندی می شوند.

در این معیار از گروه بندی به مجموع درآمد هر مجموعه توجه می کنیم .

در این گروه ها درآمد بیشتر از سه میلیارد تومان و ما بین یک میلیارد تا سه میلیارد و کمتر از سه میلیارد تومان ملاک می باشد.

الف: گروه اول :

این گروه مشمول مودیانی می‌ گردد که جمع کل  مبلغ فروش خدمات یا کالای سال قبل آنها بیشتر از سه میلیارد  تومان باشد.

یا برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد بیشتر از سه میلیارد تومان باشد. 

 ب:گروه دوم:

مشمول مودیانی می باشد  که جمع کل عدد فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بالاتر از یک میلیارد تا سه میلیارد  تومان باشد.

یا برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد از یک میلیارد تومان  تا سه میلیارد تومان باشد.

ج:گروه سوم:

اگر سطح درآمد شما پایین تر از یک میلیارد تومان  باشد در گروه سوم  قرار می گیرد.

حسابداری شرکت تولیدی

درمعیار  بعدی صرف نظر از حجم فروش فقط افرادی خاص حتی اگر جمع درآمد و فروش آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد در گروه اول قرار می گیرند.

۲. گروه بندی مشاغل بر براساس نوع فعالیت:

اشخاص ذیل صرف نظر از حجم فعالیت  اعلام شده از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند.

دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان).

صاحبان کارخانه ها و واحد های تولیدی و بهره برداران معادن  دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه مربوطه.

صاحبان هتل ها از سه ستاره و به بالاتر.

صاحبین بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی پزشکی.

صاحبان مشاغل  در زمینه صرافی.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه مربوطه.

مباحث حسابداری رهنما

رییس کل سازمان امور مالیاتی جناب آقای امید علی پارسا ازاصلاح نمودن گروه بندی مشاغل خبر دادند و اعلام نمودند: درآمد قطعی یا فروش کالا و خدمات بیش از پنج و نیم میلیارد تومان در گروه ۱ مودیان مالیاتی قرار خواهند گرفت.

در گروه بندی مشاغل فقط  مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند مجاب به پلمپ دفاتر و تحریر دفاتر و  ارائه اسناد و مدارک همانند یک شخص حقوقی به اداره مالیات می باشند.

یعنی مودیانی که جمع فروش و درآمد آن ها بیشتر از سه میلیارد تومان در سال می باشد و مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند.

توجه داشته باشید اگر بخواهیم اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی را مقایسه کنیم ،

اشخاص حقیقی برخی مزیتها نسبت به اشخاص حقیقی دارند .

بطور مثال اشخاص حقیقی برای محاسبه درآمد بصورت پلکانی محاسبه می شود.

اما در اشخاص حقوقی بر مبنای ثابت ۲۵ درصد محاسبه می گردد.

همچنین فقط گروه اول در گروه بندی مشاغل موظف به ارسال معاملات فصلی به سامانه امور مالیاتی می باشد. 

همچنین اشخاص حقیقی شامل برخی معافیتها نیز می شوند که در آینده در این خصوص بیشتر توضیح خواهیم داد.

امید داریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.

شرکت حسابداری رهنما با سال ها تجربه در زمینه حسابداری شرکت  تولیدی و بازرگانی در رشت آماده خدمات رسانی به شما عزیزان و همشهریان می باشد.