حسابداری وجوه نقد

بررسی و نکات مهمی که  با حسابداری وجوه نقد مرتبط هستند.

حسابداری وجوه نقد

در استانداردهای حسابداری شرکت ها و کسب و کارها صورت جریان و وجوه نقد به چه شکلی معنا شده است؟

به موجودی نقد و سپرده های دیداری در  بانک و یا تمامی موسسات مالی شامل  ارزی  و ریالی گفته می شود.

نکته: منظور از ویژگی دیداری این است که تمامی این اقلام بدون هرگونه اطلاع قبلی قابل بدارشت و مطالبه هستند.

نکاتی مهم در خصوص حسابداری وجوه نقد

یکی از نکات مهم و مورد بحث در ارتباط با اقلام شامل در حساب وجه نقد، مفهوم کلی  معادل وجه نقد می باشد.

اگر بخواهیم معادل وجه نقد را برای شما توضیح دهیم اینطور میگوییم که معادل وجه نقد عبارت است از:

تمامی سرمایه گذاری های کوتاه مدت که قابلیت سریع تبدیل شدن به وجه نقد را داشته باشند.

احتمال خطر کاهش در ارزش آن بسیار ناچیز است.

یکی از مهمترین ویژگی های این وجوه این است که به آسانی و بدون هرگونه اطلاع قبلی می توانند به مبلغی معین تبدیل شوند و زمان آن در زمان تحصیل تا سررسید نهایتا نود روز باشد.

الف- اقلامی که  معادل وجه نقد هستند عموماً این اقلام بعنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت تلقی می شوند.

ب- چک های زمان دار و رسید پرداخت های موقت مانند رسید مساعده کارکنان که جزء حسابهای دریافتنی محسوب می شوند.

ج- موجودی تمبرهای پستی ( تمبر های پستی بعنوان پیش پرداخت هزینه طبقه بندی می گردند)

د- برخی از سپرده ها که استفاده از آنها برای یکسری مصارف خاص محدود گشته است.

بعنوان مثال سپرده باز خرید خدمت کارکنان وسپرده باز خرید اوراق قرضه را می توان از این قبیل دانست.

حسابداری وجوه نقد
حسابداری وجوه نقد

ه –  وجوه نقد محدود شده.

به عنوان مثال کلیه وجوه نقدی که توسط بانک به دستور مقامات قضائی مسدود شده اند.

و – تمامی مانده های جبرانی که زمان دریافت تسهیلات بانکی تا پرداخت کامل اقساط سپرده می گردد.

مانده های جبرانی که به منظور گرفتن تسهیلات کوتاه مدت سپرده شده است.

نکته مهم: با توجه به مهم که سررسید تسهیلات(وام)  کوتاه مدت کاز یک سال کمتر است ،باید آن را تحت عنوان وجه نقد طبقه بندی نمود.

  • زمانی که واحدهای تجاری برای عملیات دریافت و پرداخت خود از حساب جاری استفاده می نمایند  بانک ها یا موسسات مالی معمولا به طور ماهانه یا در هر بازه زمانی که آن واحد تجاری درخواست نماید،یک گزارش دقیق حاوی تمامی عملیات مربوط به حساب جاری را جمع آوری نموده و آن را برای  واحد تجاری ارسال می کنند.

 

  • به این عملیات اصطلاحا  “صورت حساب بانکی”  گفته  میشود.

بعد از دریافت صورت حساب بانکی ،موارد  درج شده در ستون بدهکار حساب بانکی در دفاتر واحد تجاری با موارد مندرج در ستون بستانکار صورت حساب بانکی و موارد ذکر شده در ستون بستانکار حساب بانکی در دفاتر واحد تجاری با اقلام درج شده در ستون بدهکار صورت حساب بانک مطابقت داده می شود.

حسابداری وجوه نقد

اقلام باز چیست؟

مواردی که هم در صورت حساب بانکی  و هم در دفاتر واحد تجاری ثبت شده باشند با علامت تیک مشخص می گردند و دور مواردی که مورد اختلاف باشند خط کشیده می شود. به این اقلام ،”اقلام باز” گفته می شود.

۴ – وجوه بین راهی چیست؟

وجوه بین راهی به وجوهی گفته می شود که در واپسین روزهای ماه به حساب جاری واحد تجاری واریز گشته  و در دفاترثبت گردیده است.

 اما  بانک آنها را در ابتدای ماه بعد ثبت می نمایند.

مثلاً وجوه واریز شده به حساب جاری واحد تجاری توسط یکی از بدهکاران در پایان ماه از طریق یکی از شعب دیگر بانک،که در همان روزدر دفاتر واحد تجاری ثبت شده است ولی این امکان وجود دارد که  بانک این واریزی را با چند رو زتاخیر به حساب واریز نماید.

نکته: زمان که قصد تهیه صورت مغایرت بانکی را دارید باید وجوه بین راهی را به صورت حساب بانک اضافه نمایید.

بعد از تهیه  و ایجاد صورت مغایرت بانکی ،لازم می باشد  برخی اصلاحات در دفاتر واحد تجاری به وجود آید  تا مانده حساب بانک شما طبق دفاتر با مانده صحیح بانک مطابقت  نماید.

به  منظور اسناد اصلاحی که  از روی صورت مغایرت بانکی ثبت میگردد تنها شامل مواردی می شود که در قسمت تطبیق مانده طبق دفاتر با مانده صحیح گزارش شده اند، یعنی تمامی وصولی های بانک ،برداشت های بانک و مغایرت هایی که در نتیجه اشتباهات واحد تجاری به وجود آمده است.

 اما اقلامی که در قسمت تطبیق مانده صورت حساب بانک با مانده صحیح گزارش شده است نیاز به صدور اسناد اصلاحی ندارند.

برای اینکه  اینگونه اقلام  بر اثرگذشت زمان یا مراجعه به بانک برای رفع اشتباهات به طور خودکار برطرف می گردد.

کسانی که از صورتهای مالی استفاده می کنند به اطلاعاتی در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری می باشند.

 با توجه به این مهم که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به منعکس کردن این موضوع نیستند در نتیجه  ایجاد  و ارائه  یک صورت مالی اساسی تحت عنوانی صورت جریان وجوه نقد الزامی می باشد.

 

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

  گزارشی می باشد که اطلاعات مرتبط به جریان وجوه نقد واحدهای تجاری را طی یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

 

تفاوت اساسی صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد این است که دو صورت فوق (ترازنامه صورت سود وزیان) از مبنای تعهدی برای گزارشگیری استفاده می نمایند اما صورت جریان وجوه نقد از مبنای نقدی استفاده می کند.