مالیات کارمندان غیر اصلی

مالیات کارمندان غیر اصلی چگونه محاسبه می شود؟

یکی از سوالات و ابهاماتی که مطرح است این می باشد که آیا کل حقوق و دستمزد دریافتی توسط کارمند غیر اصلی به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه می گردد؟

یا اینکه مزایای معاف کسر و سپس به نرخ ۱۰ درصد حساب خواهد شد؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم:

اگر متن ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم را با دقت مطالعه کنید قانونگذار بیان کرده است که:

تنها معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم شامل  حقوق و دستمزد حقوق بگیران غیراصلی نمی شود.

{ یعنی همان معافیت مالیات بر حقوق سالانه} اما در ادامه همین ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم گفته که سایر معافیت ها تعلق میگیرد.

مابقی معافیت ها مثل معافیت های ماده ۹۱  قانون مالیات های مستقیم، معافیت ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم {مناطق کمتر توسعه یافته}، معافیت مربوط به جانبازان و سایر معافیت ها در قوانین دیگر.

همانطور که مستحضر هستید:

معافیت های ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم مثل حق سنوات، بازخرید مرخصی ها، حقوق بازنشستگی، حقوق پرسنل نیروهای مسلح، یک دوازدهم عیدی و …

مالیات کارمندان غیر اصلی _ موسسه حسابداری رهنما
مالیات کارمندان غیر اصلی _ موسسه حسابداری رهنما

نکته جالب در خصوص مالیات کارمندان غیر اصلی اینجاست که:

اگر توجه کنیم چنانچه به کارمند غیراصلی عیدی پرداخت نماییم چون در ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم گفته شده که سایر معافیت ها تعلق میگیرد.

پس عیدی پرداختی به کارمند غیراصلی شامل معافیت ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم یعنی همان معافیت یک دوازدهم می شود.

 در نتیجه اگر هرچه قدر عیدی دریافت کنید یک دوازدهم آن کسر شده و مابقی در نرخ مقطوع ۱۰ درصد ضرب خواهد شد.

 { مانند حقوق و دستمزد اصلی وی }.

لازم به ذکر است که این قضیه و حکم برای پرداخت حق سنوات، بازخرید مرخصی و …. برای کارمند غیراصلی جاری می باشد.

نتیچه گیری از این مطلب:

خب حالا نتیجه گرفتیم مطابق با ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم تنها معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم { معافیت سالانه مالیات بر حقوق } به کارمندان غیراصلی تعلق نخواهد گرفت.

به این موضوع مهم دقت داشته باشید که:

مابقی معافیت ها {هرچه که هست چه در قانون مالیات مانند ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و چه در سایر قوانین } شامل او شده و از درآمد مشمول مالیات بر حقوق کسر خواهد شد.

امیدواریم که این مطلب مالیات کارمند غیر اصلی مورد استفاده شما قرار بگیرد.

در صورتی که نیاز به خدمات مالیاتی داشته باشید می توانید روی کمک همکاران ما در موسسه حسابداری رهنما حساب کنید.

موسسه حسابداری رهنما زیر مجموعه شرکت رهنما محاسب کاسپین ارائه دهنده خدمات مالی، مالیاتی و آموزش حسابداری در رشت.