دسته شغل: مدیر فروش

جذب نیروی حسابدار و مدیر فروش در رشت

جذب نیروی حسابدار و مدیر فروش

جذب نیروی حسابدار در رشت

جذب حسابدار و مدیر فروش

جذب حسابدار و مدیر فروش

جذب حسابدار و مدیر فروش ما در یک شرکت دانش بنیان معتبر به نام شرکت دانش گستران آونگ برای تکمیل نیروی انسانی خود نیازمند جذب حسابدار و مدیر فروش با تجربه داریم.   پارامتر هایی که ما برای جذب حسابدار و مدیر فروش در نظر داریم به شرح ذیل می باشد.   اولویت ما خانم

جذب مدیر فروش

جذب مدیر فروش

جذب مدیر فروش با سابقه کاری در شرکت پخش