مکان شغل: لاهیجان

نیروی حسابداری در لاهیجان

حسابداری در لاهیجان

از یک فرد با تجربه و متخصص برای حسابداری در لاهیجان دعوت به همکاری بعمل می آید. یک شرکت معتبر با سابقه کاری درخشان نیازمند یک نیروی حسابداری در شهر  لاهیجان می باشد. لازم به ذکر است که فرد مورد نظر باید دارای سابقه کاری حداقل 5 سال مرتبط با حرفه حسابداری باشد. سایر شرایط

نیازمند نیروی حسابدار خانم در لاهیجان

با سلام برای موسسه خود که در شهر لاهیجان فعال است به یک خانم حسابدار نیازمندیم. ترجیحاً مجرد