استخدام حسابدار ارشد در رشت

حسابدار
رشت, گیلان
ارسال شده در 10 ماه ماه قبل

نیازمند استخدام حسابدار ارشد در رشت هستیم.

ترجیحآً خانم و دارای سابقه کار اجرایی حسابداری را داشته باشد.

توجه داشته باشید آن دسته از عزیزانی که دارای سابقه کار هستند دارای اولویت می باشند.

متفاضیانی عزیز در صورتی که دارای شرایط ذیل هستند می توانند نسبت به ارسال روزومه اقدام فرمایند:

دارای روابط عمومی بالا.

برخورداری از روحیه کار تیمی.

اشراف کامل به نرم افزار حسابداری پارسیان.

استخدام حسابدار در رشت
استخدام حسابدار در رشت

تسلط به نرم افزار آفیس.

ما برای استخدام حسابدار ارشد در رشت امتیازان ذیل را در نظر گرفته ایم:

حقوق و مزایای مکفی مطابق با قانون کار و رفاه اجتماعی.

زمان برای ناهار و استراحت.

محیطی آرام و بی استرس

بیمه تامین اجتماعی.

از کار جویان عزیز درخواست می شود تنها در صورتی که از شرایط نامبرده برخوردار هستند نسبت به ارسال رومه اقدام نمایند

ویژگی های شغل

دسته شغلحسابدار, حسابداری
حقوق و مزایاقانون کار

درخواست به صورت آنلاین