حسابدار خانم با تجربه در شهر رشت

ارسال شده در 2 سال ماه قبل

حسابدار خانم با تجربه

به حسابدار خانم با تجربه در یک بازرگانی محصولات و لوازم خانگی نیازمند می باشیم.

بدیهی است که برای استخدام شرایطی مد نظر ماست که به شرحخ ذیل تقدیم حضور می گردد.

کارپذیر عزیز باید تسلط کامل به نرم افزار حسابداری هلو داشته باشد.

به نرم افزار های مکمل حسابداری مانند اکسل اشراف کامل داشته باشد.

با قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی آشنایی داشته باشد.

حسابداحسابدار خانم با تجربه رشتر خانم با تجربه رشت
حسابدار خانم با تجربه رشت

از قدرت بیان و ایجاد ارتباط با همکاران و مشتریان به شکل قابل قبولی برخوردار باشد.

توانایی کار تیمی را داشته باشد.

رشته تحصیلی مهم نیست و تنها توانایی کار بعنوان حسابدار نیاز می باشد.

توجه داشته باشید که بیمه تامین اجتماعی برای کارپذیر از روز اول در نظر گرفته می شود.

حقوق و مزایا بصورت مکفی بوده و در صورت رضایت کارفرما پاداش نیز به حسابدار تعلق میگیرد.

لطفا در صورتی که دارای شرایط ذکر شده هستید نسبت به ارسال روزومه کاری خود با فرمت PDF اقدام نمایید و سپس منتظر تماس همکاران ما باشید.

درخواست به صورت آنلاین