انواع واکنش به صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

در این مطلب سعی داریم تا در خصوص انواع واکنش به صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان صحبت کنیم.

زمانی که در سامانه مودیان هنگام ثادر کردن صورتحساب الکترونیکی بعنوان فروشنده هستید، در بعضی از موارد لازم می باشد که خریدار شما نسبت به آن

واکنش نشان بدهد.

دقت داشته باشید که واکنش خریدار می‌تواند تایید صورتحساب الکترونیکی، رد صورتحساب الکترونیکی یا حتی عدم واکنش به صورت حساب الکترونیکی در

زمان مقرر ۳۰ روزه باشد که در اینصورت صورتحساب الکترونیکی صادره به صورت سیستمی تایید خواهد شد.

انواع واکنش به صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

اما این پایان کار نیست.

 به غیر از موارد ذکر شده، دو حالت دیگر نیز وجود دارد:

عدم امکان واکنش یا عدم نیاز به واکنش

شاید در خصوص این دو مورد کمتر شنیده باشید.

اجازه دهید یک مثال بزنیم تا موضوع برای شما عزیزان شفاف تر شود.

برای مثال در فاکتور فروش نوع ۲ در سامانه مودیان که مربوط به فروش به مصرف کننده نهایی است، با توجه به اینکه مصرف کننده نهایی فاقد کارپوشه در

سامانه مودیان می باشد، در نتیجه از صدور صورتحساب الکترونیکی فروش به مصرف کننده نهایی از نظر واکنش، حالت صورتحساب به صورت ” عدم نیاز واکنش

” می‌باشد.

برخی موارد هم به این صورت است که صورتحسابی توسط فروشنده صادر می گردد و پرونده مالیاتی خریدار در گام نهایی نمی باشد.

با توجه به اینکه خریدار فاقد کارپوشه مالیاتی فعال در سامانه مودیان می باشد، وضعیت واکنش خریدار به حالت ” عدم امکان واکنش ” خواهد بود.

برای درک بهتر موضوع انواع واکنش به صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان تصمیم گرفتیم یه ویدیو آموزشی برای شما عزیزان آماده کنیم

در ویدیوی آموزشی زیر به صورت کامل و چکیده،‌ تمامی احتمالات واکنش به صورتحساب صادره در سامانه مودیان را مورد بررسی قرار دادیم.

اگر در خصوص انواع واکنش به صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان دچار ابهام هستید به شما پیشنهاد میکنم که ویدیو آموزشی زیر را تا انتها تماشا کنید.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام باقی مانده تنها کافیست با همکاران ما در موسسه حسابداری رهنما ارتباط حاصل فرمایید.