آیا فروش محصولات کشاورزی معاف از مالیات می باشد؟

یکی از سوالاتی که معمولاً از ما پرسیده می شود این است که آیا فروش محصولات کشاورزی معاف از مالیات است یا خیر؟

آیا خرید کارتخوان و استفاده از آن توسط کشاورزان مانع برخورداری از معافیت مالیاتی برای آنها می شود؟

شاید خیلی از دوستان آگاه بر این موضوع باشند که فعالیت کشاورزی و دامپروری معاف از مالیات است.

مطابق با ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، کشاورزی عبارت است از:

بهره‌ برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی

(‌از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و‌ غیر مثمر، جنگلداری، جنگلکاری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان).

به طور کلی کشاورزی را فعالیتی می دانیم که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می‌شوند.

فروش محصولات کشاورزی معاف از مالیات

اما سوال اینجاست که آیا فروش این محصولات در هر شرایطی مشمول معافیت مالیاتی می شود یا خیر.

به این موضوع دقت داشته باشید که :

مطابق با ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم کشاورزان و دامپرورانی که خودشان محصولات کشاورزی را تولید می­کنند و در بازار عرضه می­کنند معاف هستند.

اما دلال و واسطی که خودش محصول را از کشاورزان خرید می کند و در بازار می­فروشد به هیچ عنوان مشمول دریافت معافیت مالیاتی نخواهند بود.

در حقیقت مطابق با بخشنامه های مختلف سازمان امور مالیاتی و همچنین مفهوم صریح ماده ۸۱ قانون مالیات:

می توان اینطور گفت که در صورتی که اگر شخص کشاورز یا دامپرور یا حتی شرکت تولید کننده محصولات کشاورزی خودش اقدام به تولید نمودن محصولات

کشاورزی و دامپروری نماید می تواند معاف از مالیاتی ماده ۸۱ قانون مالیات مستقیم استفاده کند.

اما دلالانی که از کشاورز محصولات کشاورزی را خرید میکنند و در بازار به فروش می رسانند مشمول معافیت مالیاتی ماده ۸۱ قانون مالیات مستقیم نیستند

دلیلش ساده و روشن است.

زیرا این قانون برای حمایت از کشاورزان و دامپرورانی است که تولید کننده هستند.