اطلاعیه های مالی و مالیاتی

در این بخش از وب سایت اطلاعیه های مالی و مالیاتی قرار داده می شود.

برای یک حسابدار یا مدیر مالی یکی از مهمترین مباحثی که وجود دارد آگاهی از آخرین اطلاعیه مالی و مالیاتی می باشد.

ما اینجا در موسسه حسابداری رهنما برای آن دسته از عزیزانی که به دنبال آخرین اطلاعیه های مالی و مالیاتی هستند امکانی فراهم کرده ایم که تنها با چند کلیک به آخرین اخبار مالی و مالیاتی دسترسی داشته باشند.

هدف اصلی ما از انتشار مطالب مختلف با زمینه حسابداری و حسابرسی این است که سطح آگاهی را میان مودیان و حتی حسابداران افزایش دهیم.

متاسفانه بسیاری از کسب و کارها به دلیل عدم آگاهی کافی از آخرین قوانین مالی و مالیاتی کشور گرفتار جرائم سنگین مالیاتی می شوند.

این در شرایطی است که اگر از دانش در خصوص تکالیف مالیاتی خود اطلاع می داشتند دیگر نیاز به پرداخت جرائم سنگین مالیاتی نداشتند.

اگر میخواهید این توانایی را داشته باشید که از حق و حقوق خود در برابر ساطمان امور مالیاتی دفاع کنید.

اطلاعیه مالی و مالیاتی _ موسسه حسابداری رهنما
اطلاعیه مالی و مالیاتی _ موسسه حسابداری رهنما

اگر میخواهید به یک حسابدار حرفه ای تبدیل شوید و از این طریق بتوانید نسبت به کسب درآمد اقدام کنید.

به یاد داشته باشید که مهمترین وظیفه شما آکاهی از آخرین اطلاعیه های مالیاتی و مالی است که سازمان امور مالیاتی کشور وضع می کند.

در صورتی که این توانایی را در خود نمی بینید یا حتی نمیخواهید وقت خود را صرف قوانین پیچیده مالیاتی کنید می توانید نسبت به عقد قرارداد همکاری با موسسه حسابداری رهنما زیر مجموعه شرکت حسابداری رهنما محاسب کاسپین اقدام کنید.