تعلیق در قرارداد کار

تعلیق در قرارداد کار_انواع تعلیق در قرارداد کار_موسسه حسابداری رهنما

تعلیق در قرارداد کار_انواع تعلیق در قرارداد کار_موسسه حسابداری رهنما


انواع تعلیق کار

در  این مطلب قصد داریم در خصئوص موضوع مهم تعلیق در قرارداد کار توضیحاتی خدمت شما مخاطبین عزیز وب سایت موسسه حسابداری رهنما ارائه کنیم.

توجه داشته باشید که ۳ نوع تعلیق قرارداد کار وجود دارد که در ادامه به بررسی و توضیح آنها خواهیم پرداخت.

۱_ تعلیق از سوی کارگر.

۲_ تعلیق از جانب کارفرما.

۳_ تعلیق از سوی سازمان تامین اجتماعی و مراجعی که وظیفه حل اختلاف را بر عهده دارند.

۴_ وقوع حوادث قهری.

۵_ بازداشت کارگر.

حال که با انواع تعلیق کار آشنا شدید مطلوب است که به توضیح این سه مورد بپردازیم تا مفهوم مطلب را به خوبی درک کنید.

تعلیق قرارد کار _ موسسه حسابداری رهنما
تعلیق قرارد کار _ موسسه حسابداری رهنما

اولین مورد تعلیق در قرارداد کار از سوی کارگر:

 تعلیق از سوی کارگر مانند مرخصی بدون حقوق می باشد.

 یا حتی غیبت بدون اطلاع قبلی.

به بیان ساده تر در زمانی که کارگر حقوق و دستمزدی از کارفرما دریافت نمی کند به نوعی تعلیق در قرارداد کار  آن کارگر به وجود آمده است.

شایان ذکر است تمام روزهایی که کارگر مرخصی بدون حقوق رفته است یا اینکه کارگر غیبت کرده به هیچ عنوان جزء سابقه اش محسوب نمی گردد.

به عبارت دیگر بدیهی است که مستحق دریافت حقوق و دستمزد نیست.

دومین مورد تعلیق در قرارداد کار از سوی کارفرما می باشد:

اجازه دهید این مورد را با ذکر مثالی توضیح دهیم که درک آن ساده تر باشد.

فرض کنید که کارفرما کارگاه یا شرکت خود به هر دلیلی تعطیل می کند.

توجه داشته باشید که :

در این حالت از تعلیق در صورتی که مراجع حل اختلاف کارفرما را مقصر بدانند و کارفرما دلایل کافی دال بر اینکه تعطیلی کسب و کار است موجه است ارائه نکند کارفرما موظف می باشد که در روزهایی که کارگاه تعطیل بوده است یا همان تعلیق قرارداد کار کرده حقوق و دستمزد را به کارگر  بصورت کامل پرداخت نماید.

سومین مورد  تعلیق قرارداد کار  از جانب مراجع حل اختلاف یا همان سازمان تامین اجتماعی صورت می پذیرد.

فکر کنید که دادگاه حکمی مبنی بر صادر کرده است که کارگاه ایکس تعطیل شود .

یا اینکه کارگر از مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد استفاده کند.

 این نوع تعلیق در قرارداد کار محسوب می شود.

 اما یک نکته بخصوص اینجا وجود دارد که باید به آن دقت داشته باشید.

در این حالت آن سازمان یا مراجع حل اختلافی که سبب به تعلیق درآمدن قرارداد کار کارگر شدند خودشان حقوق و دستمزد روزهای تعلیق را به کارگر نیز پرداخت خواهند نمود .

علاوه بر آن این روزها که قرارداد کار به تعلیق درآمده است هم جزء سوابق کارگر نیز محسوب خواهد شد.

چهارمین مورد حوادث قهری می باشد:

 این حواد مثل سیل، زلزله و … حوادثی می باشند معمولا خارج از کنترل بوده و غیر قابل پیش بینی هستند.

بدیهی است که در صورت وقوع چنین حوادثی، کارگر نمی تواند به تعهدات و قرارداد خود تا مدت زمانی عمل نماید.

یا اینکه کارگاه دچار آسیب دیدگی شود و به صورت موقت با تعطیلی مواجه گردد.

طبیعتاً این حوادث می تواند برای کارفرما هم اتفاق بی افتد .

در چنین مواقعی این امکان وجود دارد که کارفرما هم نتواند تا مدتی کارگاه را فعال نگاه دارد و کارگران را مشغول به کار کند.

 باتوجه به این موضوع که چنین اتفاقاتی در کنترل طرفین و اراده آنها نیست و به اصطلاح کاملا قهری می باشد، قرارداد کار را نیز به تعلیق در می آورد.

پنجمین مورد بازداشت کارگر

قرارداد تعلیق شده _ موسسه حسابداری رهنما
قرارداد تعلیق شده _ موسسه حسابداری رهنما

یکی دیگر از مواردی که قرارداد کار کارگر به تعلیق در می آورد، زمانی می باشد که کارگر بازداشت شده باشد.

در چنین شرایطی اگر کع  از کارگر رفع اتهام گردد، کارگر می تواند دوباره به کار سابق خود نیز  بازگردد.

شایان ذکر است که اگر دلیل بازداشت شدن کارگر، شکایت کارفرما بوده و اثبات شود که کارگر بی گناه است کارفرما مکلف می باشد علاوه بر جبران ضرر و زیانی که  به کارگر در خلال مدت شکایت وارد شده تمامی حقوق و مزایای او را هم نیز پرداخت نماید.

یکی از مهمترین نکاتی که معمولاً کارگران از آن بی اطلاع هستند این است که کارفرما نمی تواند در زمان بازداشت و مشخص نبودن وضعیت پرونده کارگر تمامی حق و حقوق آن را قطع کند.

با استناد به تبصره ۱۸ ماده قانون کار کارفرما موظف است جهت رفع احتیاجات خانواده تحت تکفل کارگر حداقل ۵۰ درصد حقوق ماهیانه کارگر را به خانواده اش بپردازد.

حالا یک سوال در ارتباط با مطالب ذکر شده ایجاد می شود که در اینجا به آن پاسخ خواهیم داد

اگر در موارد قانونی  تعلیق قرارداد کار ، که کارگر به طور موقت از کار کنار گذاشته می شود.

در شرایطی که کارگر پس از اتمام مدت تعلیقی قرارداد خود ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند ، چطور با کارگر برخورد خواهد شد؟

برای پاسخ به این سوال استناد می کنیم به ماده ۲۰ قانون کار

“اگر کارگر بدون هرگونه عذر موجه ،نهایتاً ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیقی خود ، آمادگی خود را جهت انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا اینکه پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ،به هیات تشخیص مراجعه نکند ،مستعفی شناخته خواهد شد .

در این حالت مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هرسال یک ماه آخرین حقوق  نیز خواهد بود.”

آنچه که مسلم است و از تبصره هم بر می آید این می باشد که به کارگر این اختیار داده نشده است که بعد از تعلیق هرزمان که دوست داشت به کار خود برگردد.

اینجا قانون است که برای او زمان مشخص نموده است.

 حتی جهت شکایت او نیز بازه زمانی نیز  قرارداده است و در غیر اینصورت به منزله استعفاء کارگر می باشد که حق سنوات تنها به او تعلق خواهد گرفت.

دریافت نمودن خسارت ناشی از تعلیق در قراداد کار

حتماً تاکنون متوجه مفهوم تعلیق در قرارداد شده اید.

یعنی بنا به شرایطی خاص، کار کارگر به حالت معلق در می آید.

این موارد به خوبی در قانون اساسی نیز احصا شده و پس از رفع آن ها کارگر به کار خودش نیز بر می گردد .

در برخی مواقع این امکان وجود دارد که تعلیق قرارداد کار کارگر توسط شخص کارفرما صورت پذیرد اما این امکان وجود دارد که از موارد احصایی در قانون نباشد.

دقت داشته باشید که در چنین حالتی اگر به کارگر یا کارمند خسارتی از این جهت وارد بشود کارفرما نیز موظف به جبران تمامی آن خسارت می باشد.

دریافت خسارت ناشی ار تعلیق کار جز حقوق اولیه کارگر است.

در ماده ۲۹ قانون کار صراحتاً به این موضوع اشاره شده است که

“شرایطی که بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف اداره کار، کارفرما موجب تعلیق قرارداد، از ناحیه کارگر شناسایی شود، کارگر مستحق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را نیز خواهد داشت و کارفرما مکلف می باشد، کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق او باز گرداند.”

منظور ماده ۲۹ قانون کار این می باشد که کارفرما بدون هیچگونه دلایل موجهی و به دلایل شخصی مثل مشکلات خانوادگی، روحی روانی و… و یا مشکلات فنی مثل ایجاد خرابی در دستگاه ها و… کارگر را از کار معلق نماید .

در چنین شرایطی به کارگر این اختیار داده می شود که از کارفرمای خود شکایت کند .

زیرا تعلیق وی بدون اساس قانونی می باشد.

در این شرایط مرجع رسیدگی کننده، به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

اگر که او هم تشخیص بدهد که تعلیق کارگر نادرست صورت پذیرفته است و دلایل کارفرما نیز موجه نیست می تواند کارفرما را به پرداخت خسارت ایام تعلیق کارگر مکلف کند.

از جمله خسارت‌های ایام تعلیق می توان به حقوق چنین ایامی اشاره کرد که بر عهده کارفرما می باشد.

همچنین در صورت موجه نبودن تعلیق مرجع رسیدگی کننده ، کارفرما  را ملزم به بازگرداندن کارگر به کار سابق می نماید.

تعلیغ در قرارداد کار
تعلیغ در قرارداد کار

خسارت‌های ایام تعلیق شامل مواردی مثل حقوق آن روز ها می باشد که بر عهده کارفرماست.

علاوه بر آن در صورت موجه نبودن تعلیق مرجع رسیدگی کننده، کارفرما  را موظف به بازگرداندن کارگر به کار سابق خود  می کند.

توجه داشته باشید که قانونگذار در انتهای ماده ۲۹ قانون کار بیان کرده است که :

کارفرما مکلف به بازگرداندن کارگری یا کارمندی می باشد که به واسطه تصمیمش او را از کار  نیز معلق نموده است .

شایان ذکر است با توجه به این که کارگر به کار سابق خودش باز میگردد ، هیچگونه نیازی به قرارداد جدید بین او و کارفرما  نمی باشد.

در واقع بازگشت کارگر به کار، ادامه قرارداد سابق خودش است.

در دوران فعالیت خود بعنوان یکی از مشاوران قانون کار در استان گیلان با کارفرمایانی برخورد داسته ایم که بدون هیچ دلیل منطقی و موجه ای سبب تعلیق کارگران خود می‌می گردند.

بدون اینکه این مهم را در نظر داشته باشند که کارگر در ایام تعلیقی خود چه چگونه باید ایام را سپری کند و چه خسارتهایی را میتواند در این دوران متحمل گردد.

متاسفانه در بسیاری از موارد شاهید این بوده ایم که کارگران از این امر که تعلیق غیر موجه آنها ،غیرقانونی بوده مطلع نمی باشند.

یعنی به سادگی این مسئله مهم را حق کارفرما می دانند که  هر زمان دوست داشته باشد می تواند آنها را از کار معلق کند.

تعلیق در قرارداد کار _ موسسه حسابداری رهنما
تعلیق در قرارداد کار _ موسسه حسابداری رهنما

به یاد داشته باشید که قانون تنها در موارد احصایی ،تعلیق کارگر را پیش بینی کرده است. 

در خصوص تعلیق به اراده کارفرما و تعلیق بدون دلیل موجه  هیچ مجوزی را صادر نکرده است .

قانونگذار در چنین مواردی حتی کارفرما را به جبران خسارت وارد شده به کارگر و بازگرداندن وی به کار نیز  اجبارمی کند.

اگر بعنوان کارگر با چنین مواردی روبه رو شدید به یاد داشته باشید که قانون از شما نیز حمایت خواهد کرد.

تنها کافیست که جهت احقاق حق  و حقوق خود اقدامات لازم را به شکل صحیح انجام دهید.

موسسه حسابداری رهنما یکی از بهترین ارائه کنندگان مشاوره قانون کار در رشت و استان گیلان می باشد.

در صورتی که پس از مطالعه این مطلب هنوز دچار ابهام و سوال هستید می توانید با همکاران ما در بخش پشتیبانی وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آموزش آنلاین محاسبه حقوق و دستمزد

موارد مربوط به تعلیق قرارداد کار یکی از چالش بر انگیز ترین مواردی است که در قانون کار و حتی قانون تامین اجتماعی از آن یاد می شود.

در بسته آموزش آنلاین محاسبه حقوق و دستمزد ما کلیه مباحث مربوط به حق و حقوق کارگر و کارفرما که توسط قانون گذار به آن اشاره شده است.

ما این موارد مهم را مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم و بصورت کاملاً روان آموزش داده ایم.

با خرید این بسته آموزش آنلاین شما ساعت ها آموزش ویدیوئی که مو به مو به بررسی نکات مهم حقوق پرداخته است را برای همیشه در دسترسی خواهید داشت.

نکته مهمی که در ارتباط به بسته آموزشی محاسبه حقوق و دستمزد وجود دارد این است که همیشه در حال به روز رسانی می باشد.

به عبارت دیگر شما با یکبار خرید میتوانید همیشه از آخرین قوانین و بخشنامه های مربوط آگاه باشید.

علاوه بر این از پشتیبانی رایگان برخوردار خواهید شد و به تمامی سوالات و ابهامات شما بصورت رایگان پشتیبانی می شود.

ما حاصل سالها تجربه خود در خصوص مبحث مهم و حقوق دستمزد را چکیده کرده ایم و با سرفصل های آموزشی بسیار کاربردی همراه با نمونه کار در اختیار شما عزیزانه قرار داده ایم.

برای تهیه بسته اموزشی و اطلاع از جزئیات بی شمار آن تنها کافیست که روی دکمه ذیل کلیک کنید.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

۷ دیدگاه های مخاطبین

 • مقاله ای بسیار عالی در ارتباط با تعلیق قرارداد کار بود.
  از مطالعه آن لذت بردم زیرا بسیار روشن و بدون حاشیه و جهت گیری بود.

 • یک مقاله عالی و کامل در خصوص تعلیق قرارداد کار.
  دستتون درد نکنه واقعاً به چنین مقاله ای نیاز داشتم.

 • سلام
  اگر کارگر به شکایت کارفرما یازداشت شود و در دورانی که هنوز دادگاه کارگر تشکیل نشده است کارفرما فوت شود چه اتفاقی می افتد؟

 • با سلام اگر بنا به دلایل غیر طبیعی که فرمودید مثل سیل کارگاه برای همیشه از بین برود و کارفرما دیگر نسبت به مرمت کارگاه اقدام نکند چه اتفاقی رخ می دهد؟
  قراداد کارگر تا چه زمان در تعلیق می ماند؟

 • تعلیق در قرارداد کار به معنای موقت توقف اجرای قرارداد کار بین کارفرما و کارگر است.
  این توقف ممکن است به دلیل مسائل مختلفی از جمله عدم توافق در مذاکرات قرارداد، نیاز به انجام کارهای فنی و یا مشکلات مالی و اقتصادی رخ دهد.

  در کشور ایران، قوانین و مقررات مربوط به تعلیق در قرارداد کار در قانون کار و قانون اصلاحی آن تعریف شده است. طبق این قوانین، تعلیق در قرارداد کار باید با رعایت شرایط و مقررات مربوط به آن صورت گیرد.
  به عنوان مثال، کارفرما باید به کارگر حقوق و دستمزد منصفانه پرداخت کند و در صورت تعلیق در قرارداد کار، باید به کارگر حقوق و دستمزد معادل با حقوق و دستمزد قبلی خود را پرداخت کند.

  همچنین، در صورت تعلیق در قرارداد کار، کارفرما باید به کارگر اطلاع دهد و موارد مربوط به تعلیق را به صورت کتبی به او اعلام کند. در صورتی که تعلیق در قرارداد کار بیش از یک ماه طول بکشد، کارفرما باید به کارگر حقوق و دستمزد معادل با حقوق و دستمزد قبلی خود را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، با جریمه و کیفرهای قانونی مواجه خواهد شد.

  به طور کلی، تعلیق در قرارداد کار در کشور ایران با رعایت شرایط و مقررات مربوط به آن صورت می‌گیرد و در صورت عدم رعایت، با جریمه و کیفرهای قانونی مواجه خواهید شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *