جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم

جریمه مالیاتی ماده 197

جریمه مالیاتی ماده 197


جریمه ماده ۱۹۷ در قانون مالیاتهای مستقیم چیست؟

در این مطلب قصد داریم به توضیح جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم که یکی از ماده های مهم مالیاتی محسوب می شود بپردازیم

از شما مخاطبان عزیز وب سایت موسسه حسابداری رهنما دعوت میکنیم تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

جریمه مربوط به ماده197 _ موسسه حسابداری رهنما
جریمه مربوط به ماده۱۹۷ _ موسسه حسابداری رهنما
در دنیای پیچیده‌ی مالیاتی امروز، داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز از سازمان امور مالیاتی اهمیت ویژه‌ای دارد. با مراجعه به هلومگ، شما می‌توانید اطلاعات کامل و جامعی درباره‌ی نحوه‌ی ثبت نام در سیستم مالیاتی، استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی برای ارائه‌ی اظهارنامه‌های مالیاتی و همچنین بهره‌مندی از مشاوره‌های تخصصی در این زمینه دریافت کنید. این سایت به شما کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری با سازمان امور مالیاتی تعامل داشته باشید و از آخرین به‌روزرسانی‌ها و تغییرات مالیاتی مطلع شوید.

قانون مالیات های مستقیم چیست؟

این قانون مصوب سال ۱۳۶۶ می باشد که البته برای آن اصلاحات زیادی هم در نظر گرفته شد.

در کشور ما ایران مالیات مستقیم با نام دیگری مثل مالیات بر درآمد هم شناخته می شود.

در حقیقت مالیات مستقیم نوعی از از مالیات بوده که با توجه به دارایی شخص  تعیین می گردد.

یا به عبارتی به شکل مستقیم از درآمد و دارایی آن شخص گرفته خواهد شد.

لازم است بدانید که مالیات مستقیم، بدون هرگونه واسطه برای سازمان‌ ها، موسسات و  اشخاص تعیین می گردد و در نهایت توسط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد.

بصورت کلی مالیات در کشور ایران به دو گروه تقسیم می شود:

۱- مالیات مستقیم.

۲- مالیات غیر مستقیم.

موضوع ما در این مقاله مالیات مستقیم است و به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در خصوص مالیات غیر مستقیم در مقالات دیگر موسسه حسابداری رهنما صحبت کرده ایم.

در خصوص مالیات مستقیم باید اینطور بگوییم:

مالیات مستقیم نوعی مالیات می باشد، که مقرر بر دارایی یک شخص می باشد.

این مالیات برای حفاظت و نگهداری کردن از اموال اخذ می گردد.

اگر بخواهیم ویژگی این مالیات را توضیح دهیم باید اینطور بگوییم که به وسیله ماموران مربوطه به شکل بدون واسطه گرفته می شود.

اگر غیر از این باشد مالیات از نوع غیر مستقیم خواهد بود.

قانون مالیات های مستقیم

مالیات مستقیم به چند دسته تقسیم می شود؟

۱- مالیات مقرر بر دارایی اشخاص.

۲- مالیات مقرر بر درآمد اشخاص.

جریمه ماده 197
جریمه ماده ۱۹۷

ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم چه می گوید؟

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف هستند تا  صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی را تسلیم کنند، در شرایطی که از تسلیم آنها در زمان مقرر خودداری کرده  یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند،  جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:

۲ درصد حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری

۱ درصد  کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت به شمار خواهد آمد.

جریمه ماده 197
جریمه ماده ۱۹۷

اجازه دهید مثالی برای شما بزنیم تا این موضوع روشن تر شود:

فرض کنید که  در یک اداره دولتی کارمند می باشید  مالیات مستقیم بصورت منظم هر ماه از حقوق شما کسر می گردد.

البته لازم به ذکر است که اقشار ضعیف از نظر مالی و کم درآمد مکلف به پرداخت این مالیات نیستند.

هدف از این کار کمک به حفظ عدالت اجتماعی می باشد.

حال که معنی مالیات مستقیم یا مالیات بر درآمد را متوجه شده ایم به موضوع اصلی این مطلب می پردازیم

جریمه ماده ۱۹۷ در قانون مالیات ها مستقیم.

نسبت به افرادی که مطابق مقررات این قانون مکلف به تسلیم کردن صورت، فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی هستند ، در شرایطی که از تسلیم نمودن آنها در موعد زمان مقرر خود داری نموده  و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند ،

جریمه ماده ۱۹۷ متعلق به شرح ذیل می باشد:

۱_ درخصوص حقوق عبارت است از   ۲ درصد حقوق پرداختی.

۲_ در خصوص پیمانکاری ۱ درصد کل مبلغ قرارداد.

۳_ در هر شرایط با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده شده  به دولت می باشد .

با توجه به این که اصولاً عناوین پیمان و قرارداد بطور مترادف با یکدیگر بکار می‌روند، و با نظر به اینکه دلیل خاص حقوقی و منطقی وجود ندارد که فقط از بین قراردادهای گوناگون فقط موارد مشخصی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و نظایر آنها شامل حکم فوق شناخته شوند، از سوی دیگر  تبصره ۱ ماده ۱۰۴ ق.م.م  مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌ های بعدی آن ضرورت تسلیم رونوشت قرارداد را در کلیه موارد موضوع ماده ۱۰۴ مذکور تصریح نموده است.

معمولاً دیده می‌شود که اصطلاح پیمانکار با توجه به توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها قید می‌گردد.

در هر صورت جریمه ۱ درصد  مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده ۹۹ و یا ماده ۱۰۷ ق.م.م  نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال نمودن رونوشت آن به سازمان امور مالیاتی کشور، جریمه ذکر شده در کلیه  شقوق موضوع ماده ۱۰۴ یاد شده باید مورد مطالبه قرار گیرد.

عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ ق.م.م

بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ بابت ارسال الکترونیکی لیست مالیات حقوق می باشد.

همانطور که مستحضرید ارسال نمودن لیست مالیات حقوق با ۲ روش قابل انجام می‎ باشد.

اولین  روش ارسال به شکل  فیزیکی می باشد.

این روش تا چند سال قبل تنها روش ارسال لیست مالیات حقوق محسوب میشد.

دومین روش که نسبت به روش اول جدیدتر است ارسال الکترونیکی لیست مالیات حقوق از به کمک سامانه عملیات الکترونیکی ارسال لیست حقوق می باشد.

این روش با ورود به سامانه مالیات بر حقوق و وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور و ارسال فایل انجام می‎ پذیرد.

آدرس سایت ارسال مالیات حقوق http://www.salary.tax.gov  است.

برخی از پرسنل  سازمان امور مالیاتی بابت تعلق یا عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‎های مستقیم به شکل ارسال اینترنتی لیست مالیات حقوق شبهه داشته‎ اند.

این موضوع سبب صدور بخشنامه ای با شماره ۲۳۰/۹۶/۱۳۲ شده است.

به این نکته توجه داشته باشید:

در هر ۲ حالت ارسال مودی موظف است کلیه اسناد و مدارک مثبته مرتبط با حقوق هر ماه را نگهداری کند.

جریمه ماده 197 قانون مالیات های مستقیم
جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم

نکته مهم:

ارسال نمودن لیست حقوق در زمان مقرر از طریق سامانه جامع مالیات بر درآمد حقوق، به معنی  تسلیم لیست ذکر شده به سازمان امور مالیاتی محل، در اجرای قوانین موضوع ماده ۸۶ ق.م.م است.

در نتیجه  مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مورد نظر، به منظور عدم تسلیم فهرست مزبور به صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده اند، هیچگونه موضوعیتی نخواهد داشت.

در حالت ارسال الکترونیکی باید شماره رسید و البته تاریخ ارسال لیست توسط سامانه اعلام گردد.

توجه داشته باشید:

دریافت شماره و تاریخ به منزله ارسال لیست است.

پس به یاد داشته باشید که :

صرف ارسال فایل‎های لیست حقوق به سامانه به معنی ارسال نمی باشد.

جهت دریافت خدمات مالیاتی و مشاوره مالی رایگان تنها کافیست با همکاران ما در موسسه حسابداری رهنما تماس حاصل فرمایید.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *