حساب جاری شرکاء چیست؟

حساب جاری شرکاء چیست

حساب جاری شرکاء چیست


حساب جاری شرکاء چیست ؟

حساب جاری شرکاء به حسابی گفته می شود که فقط جهت دریافتی ها و پرداختی های نقدی شرکاء و کلیه سهامداران با شرکت مورد استفاده قرار میگیرد.

ماهیت حساب جاری و شرکاء

ماهیت حساب جاری شرکاء بستانکار و بدهکار می باشد .

در نتیجه ۱بار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و ۱ بار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می شود.

درحقیقت بستانکار بودن این نوع حساب بیان کننده بدهکاری شرکت به سهامداران شرکت می باشد.

بدهکار بودن حساب جاری و شرکاء بیان کننده بدهکار بودن سهامداران به شرکت می باشد.

نکته:
حساب جاری شرکاء را می توان یک حساب کمکی برای حسابداران دانست که تبادل مالی بین شرکت و شرکاء را بیان می کنند.

حساب جاری شرکاء چیست
حساب جاری شرکاء چیست

دلیل تورم حساب جاری شرکاء چیست؟

در خیلی از شرکت ها گردش حساب مربوط به جاری شرکاء بسیار زیاد است.

بخصوص آن دسته از شرکت هایی که جهت کتمان درآمد بخشی از عملیات خود که نیازمند ورود و خروج نقدینگی است از این حساب بسیار زیاد استفاده می کنند.

گردش حساب زیاد و تورم حساب جاری شرکاء می تواند بسیار سوال برانگیز باشد.

این حساب باید با تجزیه و تحلیل فراوان و به موازات با مابقی حساب‌های مرتبط مورد رسیدگی حسابرس ها و ممیزان قراربگیرد.

حساب جاری شرکاء چیست
حساب جاری شرکاء چیست

به این نکات توجه داشته باشید:

حساب جاری و شرکا در حقیقت یک حساب کمکی برای حسابدارن شرکت می‌باشد.

این حساب نشان دهنده تبادلات مالی میان شرکت و شرکا می باشد.

به عبارتی حسب جاری و شرکا مسیری است برای تامین نمودن نیازهای مالی شرکت در زمان های که ضرورت وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است که  تمامی برداشت‌های شرکا از بانک و البته صندوق شرکت و یا خرج نمودن اموال شرکت به نفع سهامداران می باشد.

این حساب به هیچ وجه  اجازه درگیر شدن با عملیات های شرکت را ندارد.

به یاد داشته باشید که از حساب به هیچ عنوان نمی‌توان  بابت تسویه نمودن حساب بدهکاران یا بستانکاران استفاده نمود.

مقدار مانده این حساب در پایان هر سال مالی می‌تواند به صورت بدهکار یا بستانکار باشد.

البته با توجه به میزان برداشتی‌ها و واریزی شرکا می باشد.

آیا استفاده از حساب جاری و شرکاء برای کارهای شخصی و یا سایر فعالیت ها  مجاز است؟

پاسخ این سوال خیر است.

از این حساب به هیچ عنوان نباید جهت وصول مطالبات یا پرداخت بدهی ها یا سایر هزینه ها استفاده نمود.

تاثیر مدیر مالی و حسابداران:

برخی اوقات شاهد این بوده ایم که، مدیران مالی و حسابداران مجموعه، بدون هرگونه توجه و با سهل انگاری تمام سبب می گردند که به قصد تنظیم سریع تر دفاتر، برداشت و واریز های نامشخص را بدون پیگیری دلیل و بدون وجود اسناد  مکفی، در حساب جاری شرکا ثبت می کنند.

این عمل سبب می شود که ممیزان مالیاتی حساسیت بیشتری نسبت به ثبت بالا پیدا کرده و در نتیجه مالیاتی زیاد تر نسبت به حقیقت، برای کسب و کار مورد نظر تعیین کنند.

نظر ممیز مالیاتی در خصوص حساب جاری و شرکاء؟

زمانی که حساب ها توسط ممیز مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد، حساب جاری شرکاء تحت عنوان فروش و درآمد در نظر گرفته می شود.

در صورتی که مدارک کافی موجود نباشد حساب جاری شرکاء بعنوان درآمد سال ذکر شده اضافه می گردد و باعث افزایش چشمگیر مالیات می گردد.

نکاتی بسیار مهم در خصوص حساب جاری و شرکا

انجام هرگونه عملیات در خصوص دریافت و پرداخت مستقیم  بدهکاران  و بستانکاران با این حساب مصداق فرار مالیاتی در نظر گرفته می شود.

این حساب به هیچ عنوان برای پنهان کردن واریزی ها و برداشت های بدون اسناد و مدارک و نامشخص به حساب بانکی نباید در نظر گرفته شود.

دقت داشته باشید که نباید از این حساب به هیچ وجه جهت پرداخت نمودن حقوق و مزایای پرسنل استفاده کنید.

زیرا در هیئت‌های حل اختلاف اداره کار  محکوم به پرداخت مجدد حقوق و مزایا  خواهید شد.

یکی از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه ویژه شود این است که سرمایه در گردش بالای حساب جاری و شرکا سبب افزایش حساسیت ممیزان و کارشناسان مالیاتی می گردد.

ثبت حسابداری مربوط به حساب جاری و شرکا به چه شکل است؟

برداشت شرکا

جاری شرکا {بدهکار}

بانک {بستانکار}

واریزی شرک

بانک {بدهکار}

جاری شرکا {بستانکار}

حساب جاری و شرکا
حساب جاری و شرکا

سوالات متداول در ارتباط با حسابداری جاری و شرکاء

تعریف کلی حساب جاری شرکاء چیست؟

در حقیقت این حساب همان حسابی می باشد که شرکای تجاری به صورت مشترک دارند.

این حساب به وسیله شرکا شارژ می شود و در گردش خواهد بود.

توجه داشته باشید که کاربرد اصلی این نوع حساب فقط جهت دریافت و پرداخت شرکای شرکت و سهامداران است و در واقعیت تبادل مالی بین شرکت و شرکاء در آن صورت می پذیرد.

منظور از افزایش تورم حساب جاری و شرکاء چیست ؟

در حقیقت افزایش تورم در این حساب به این منظور می باشد که، شرکت مورد نظر در طول دوره های مختلف در صورت کمبود نقدی به شارژ توسط سهامداران قرار داشته و نیازمند شارژ از سوی آنها می باشد.

چه دلیلی برای وجود تورم در حساب جاری شرکاء وجود دارد؟

هر موقع که گردش حساب افزایش پیدا کند، افزایش تورم به وجود خواهد آمد، ولی در برخی از موارد شرکت ها جهت سرپوش گذاشتن بر روی درآمد شرکت که سبب اصلی ورود و خروج نقدینگی می شود از این حساب جاری و شرکا استفاده می کنند و به صورت هماهنگ با دیگر حساب های شرکت مورد بررسی حسابرس و ممیزی مالیاتی قرار خواهد گرفت.

در صورتیکه مدیر مالی یا حسابدار شرکت، برداشت و واریزی ها را بدون پیگیری وارد حساب جاری شرکاء کنند چه اتفاقی صورت می پذیرد؟

در چنین حالتی مدیر مالی و یا حسابدار شرکت، با سهل انگاری و برای هرچه سریعتر بستن دفاتر، برداشت ها و واریزی ها را نامشخص و بدون پیگیری وارد حساب جاری شرکاء کنند، باعث ثبت بالا شده که بدیهی است در نتیجه مالیات بیشتری برای مجموعه در پی خواهد داشت.

نگاه ممیزان مالیاتی به حساب جاری و شرکا چه نگاهی است؟

ممیزین مالیاتی به حساب جاری و شرکا تحت عنوان فروش و درآمد نگاه می کنند.

در شرایطی که مدارک کافی از سوی مدیرمالی یا حسابدار به ممیزان مالیاتی ارائه نگردد حساب جاری شرکاء به درآمد سال ذکر شده اضافه می شود و سبب افزایش چشمگیر مالیات می گردد.

از دید حسابداری ماهیت حساب جاری و شرکاء چه می باشد؟

دقت داشته باشید که جاری و شرکاء دارای ماهیت بستانکار و بدهکار است.

البته لازم به ذکر است که در برخی  موارد در زیر مجموعه حساب کل سایر حساب های دریافتنی و یا زیر مجموعه حساب کل سایر حساب های پرداختنی نیز قرار خواهد گرفت.

در حقیقت اگر این حساب بستانکار باشد نشان دهنده بدهکار بودن شرکت به شرکاء و اگر بدهکار باشد نشان دهنده بستانکاری شرکت به شرکاء است.

می توانیم از حساب جاری شرکاء جهت فعالیت های دیگر حسابداری هم استفاده نماییم؟

خیر.

به هیچ عنوان از این حساب نباید جهت وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها و هزینه های استفاده نمود.

نتیجه گیری

اگر بخواهیم کامل تر به توضیح حساب جاری و شرکا بپردازیم باید اینطور بیان کنیم:

تمامی شریک های تجاری، دارای ۱ حساب جاری مشترک هستند.

اگر این حساب در طول چند سال گردش داشته باشد و توسط مابقی سهامداران شارژ شود، می توان ادعا کرد که این گردش حساب با افزایش تورم رو به رو شده است.

این افزایش تورم فقط یک معنی می تواند داشته باشد.

شرکت مورد نظر، در بازه های زمانی مختلف، با کمبود منابع نقدی مواجه شده و به همین جهت نیاز به شارژ مجدد توسط

سهامداران را دارد.

امیدواریم که این مطلب کوتاه برای شما مخاطب عزیز مفید بوده باشد.

همچنین در صورت هرگونه وجود هرگونه ابهام می توانید با همکاران ما در موسسه حسابداری رهنما تماس حاصل فرمایید و نسبت به دریافت مشاوره تلفنی اقدام فرمایید.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *