فرمول محاسبه جمعه کاری

فرمول محاسبه جمعه کاری در سال 1401 _ موسسه حسابداری رهنما رشت

فرمول محاسبه جمعه کاری در سال 1401 _ موسسه حسابداری رهنما رشت


فرمول محاسبه جمعه کاری در سال ۱۴۰۲

در این مطلب قصد داریم بصورت مختصر و مفید فرمول محاسبه جمعه کاری در سال ۱۴۰۱ را برای آن دسته از عزیزانی که در این خصوص دچار ابهام شده بودند توضیح دهیم.

جمعه کاری با استناد به قانون کار

توجه داشته باشید که جمعه در ماده ۶۲ قانون کار جزو روز تعطیل هفتگی کارگران تعیین شده است.

اگر ماهیت کار به شکلی باشد که جمعه کارگران کار کنند باید حتماً فوق العاده جمعه کاری برای ساعات کار جمعه به میزان ۴۰درصد اضافه بر مزد به آنها پرداخت شود.

ساعت موظفی به معنای حداکثر ساعت کاری قانونی در یک هفته کاری است که برای کارمندان تعیین شده است.

ساعت موظفی برای کارمندانی که در شیفت‌های نوبتی کار می‌کنند، ممکن است متفاوت باشد و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به هر صنعت و حوزه کاری تعیین می‌شود.

فرمول محاسبه جمعه کاری _ موسسه حسابداری رهنما
فرمول محاسبه جمعه کاری _ موسسه حسابداری رهنما

 از سوی دیگر مزد در ماده ۳۵ قانون کار یعنی:

( از تمامی وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار کردن به کارگر پرداخت می گردد).

 پس به عبارتی با این تعریف تمامی مزایای رفاهی شامل حق مسکن، بن و … جزو مزد محسوب نخواهد گردید.

در نتیجه با استناد به ماده ۶۲ و البته ماده ۳۵ قانون کار در شرایطی که کارگر در روز جمعه مشغول به کار شود

(چه روز تعطیل دیگری جایگزین جمعه بشود یا ایکه نشود) کارفرما مکلف است.

یعنی کارفرما ۴۰ درصد اضافه بر مزد ثابت (مزد مبنا ) تحت عنوان فوق العاده جمعه کاری به او پرداخت کند.

مزد مبنا یا مزد ثابت به میزان حقوقی گفته می‌شود که یک کارمند برای انجام کار خود دریافت می‌کند، بدون در نظر گرفتن ساعات کاری و تعداد کارهای انجام شده. به عبارت دیگر، مزد مبنا به عنوان حقوق پایه کارمند در نظر گرفته می‌شود و سایر مزایا و پاداش‌ها بر این مبلغ اضافه می‌شود.

نکته جالب اینجاست که:

اگر کارگر تمام ساعات موظفی قانونی ماه را مشغول به کار بوده  باشد چون کار او در روز جمعه اضافه بر ساعات موظفی در نظر گرفته می شود.

از این بابت نیز هر ساعت اضافه کار ۴۰ درصد فوق العاده اضافه کار نیز به او تعلق می گیرد.

بعنوان مثال

فرض را بر این بگذارید که مزد ساعتی کارگری ۱۵۰,۰۰۰ ریال می باشد.

اگر این کارگر تمام ساعات موظفی ماه را مشغول به کار بوده باشد و بنا به دلایلی در روزهای جمعه ماه هم نیز کار کرده که مجموعا ۲۰ ساعت شده است.

 در نتیجه  جمعه کاری و حقوق و دستمزد او به شرح ذیل می باشد:

۵.۴۰۰.۰۰۰=۲۰*۱.۸*۱۵۰.۰۰۰

حال ممکن است این سوال برای شما عزیزان ایجاد شود که آیا ضریب ۱.۸ از کجا محاسبه شده است؟

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم :

چون این کارگر مازاد بر ساعات موظفی ماه کار کرد داشته و از سوی دیگر این ساعات موظفی در روز جمعه افتاده است.

در نتیجه مجموع ۲ تا ۴۰درصد می شود ۸۰درصد و از سوی دیگر عدد ۱ بیانگر مزد اصلی او می باشد که نهایتا می شود  1.8

به این نکته توجه داشته باشید که :

اگر شخص شما هم به صورت جدا با ضرایب ۴۰درصد محاسبه کنید به همان عدد ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال خواهید رسید.

حالا قصد داریم که تفاوت تعطیل کاری، اضافه کاری و جمعه کاری را با ذکر یک مثال برای شما عزیزان توضیح می‌دهیم:

یک کارگر را در نظر بگیرید که ماهانه مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان حقوق دریافت می نماید.

به عبارت ساده تر یعنی مزد روزانه کارگر تقریباً ۱۰۰,۰۰۰ تومان می باشد .

تعطیل کاری:

این حالت زمانی اتفاق می افتد که کارفرما به کارگر اعلام نماید که بجای یکی از روزهای هفته (مثلاً دوشنبه )، روز جمعه سرکار بیاید.

دقت داشته باشید که در این حالت در این صورت حدود ۴۰ درصد علاوه بر مزد به حقوق ماهانه وی اضافه می‌شود و حقوق ماهانه او ۳,۰۴۰,۰۰۰ محاسبه خواهد شد.

۲_ اضافه کاری:
این حالت مربوط به زمانی می باشد که کارفرما از کارگران درخواست نماید تا در یک روز تعطیل (رسمی و…)، به محل کار بیایند و مشغول به کار شند.


به یاد داشته باشید در حالتی که ساعات کاری از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند و بیشتر شود، مطابق با ماده ۵۹ قانون کار، اضافه کاری در نظر گرفته خواهد شد.


بصورت معمول و روتین اضافه کاری در مواردی رخ خواهد داد که کارگر بیش از ساعات کار روزانه (۸ ساعت) مشغول به کار باشد یا همان‌طور که عنوان کردیم، در روزهای تعطیل رسمی در محل کار خود حاضر شده و در روز تعطیل اضافه کاری نماید.

دقت داشته باشید که با اضافه کاری روزهای تعطیل، ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی برای کارگر به عنوان فوق‌العاده اضافه کاری محاسبه می شود.

در این صورت بدیهی است که در آخر ماه ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان به کارگر پرداخت می‌شود.

نکته مهم:
باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که کار خارج از ساعت کاری، فقط زمانی اضافه کاری محاسبه خواهد شد که ساعات کار موظفی کارگر طی ماه نیز کامل شده باشد.

لازم به ذکر است که نهایت اضافه کاری ۴ ساعت بوده که البته در موارد خاص ۸ ساعت متفاوت می باشد.

۳- جمعه کاری:
حال سوم زمانی رخ می دهد که کارگر کل هفته را به سر کار می‌آید و کارفرما از وی درخواست می‌کند که حتی روزهای جمعه را نیز در محل کار خود حاضر شود.

لازم است خاطرنشان کنیم ک چنین درخواستی غیر قانونی است بدیهی است که هیچ فرمول مشخصی برای جمعه کاری در نظر گرفته نشده است.

اما در صورت تحقق شرایط جمعه کاری، برخی صاحب نظران فرمول زیر را جهت محاسبه جمعه کاری استفاده می کنند.

محاسبه جمعه کاری سال 1401 _ موسسه حسابداری رهنما
فرمول محاسبه جمعه کاری در سال ۱۴۰۱
به یاد داشته باشید که:

بارها دیده شده که  متاسفانه بعضی منابع از ضریب ۱.۹۶ استفاده می کنند که کاملاً اشتباه است.

 زیراهمانطور که برای شما توضیح دادیم ما یک ۴۰درصد بابت اضافه کار داریم و یک ۴۰درصد بابت جمعه کاری.

امیدوارم که این مطلب مورد توجه شما مخاطبان وب سایت موسسه حسابداری رهنما قرار گرفته باشد.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره قانون کار می توانید با همکاران ما تماس حصل فرمایید.

حالا قصد داریم که تفاوت تعطیل کاری، اضافه کاری و جمعه کاری را با ذکر یک مثال برای شما عزیزان توضیح می‌دهیم:

یک کارگر را در نظر بگیرید که ماهانه مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان حقوق دریافت می نماید.

به عبارت ساده تر یعنی مزد روزانه کارگر تقریباً ۱۰۰,۰۰۰ تومان می باشد .

محاسبه جمعه کاری در سال
محاسبه جمعه کاری در سال

۱- تعطیل کاری:
این حالت زمانی اتفاق می افتد که کارفرما به کارگر اعلام نماید که بجای یکی از روزهای هفته (مثلاً دوشنبه )، روز جمعه سرکار بیاید.


دقت داشته باشید که در این حالت در این صورت حدود ۴۰ درصد علاوه بر مزد به حقوق ماهانه وی اضافه می‌شود و حقوق ماهانه او ۳,۰۴۰,۰۰۰ محاسبه خواهد شد.

۲_ اضافه کاری:
این حالت مربوط به زمانی می باشد که کارفرما از کارگران درخواست نماید تا در یک روز تعطیل (رسمی و…)، به محل کار بیایند و مشغول به کار شند.


به یاد داشته باشید در حالتی که ساعات کاری از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند و بیشتر شود، مطابق با ماده ۵۹ قانون کار، اضافه کاری در نظر گرفته خواهد شد.


بصورت معمول و روتین اضافه کاری در مواردی رخ خواهد داد که کارگر بیش از ساعات کار روزانه (۸ ساعت) مشغول به کار باشد یا همان‌طور که عنوان کردیم،

در روزهای تعطیل رسمی در محل کار خود حاضر شده و در روز تعطیل اضافه کاری نماید.

دقت داشته باشید که با اضافه کاری روزهای تعطیل، ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی برای کارگر به عنوان فوق‌العاده اضافه کاری محاسبه می شود

.
در این صورت بدیهی است که در آخر ماه ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان به کارگر پرداخت می‌شود.

نکته مهم:
باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که:

کار خارج از ساعت کاری، فقط زمانی اضافه کاری محاسبه خواهد شد که ساعات کار موظفی کارگر طی ماه نیز کامل شده باشد.

لازم به ذکر است که نهایت اضافه کاری ۴ ساعت بوده که البته در موارد خاص ۸ ساعت متفاوت می باشد.

۳- جمعه کاری:


حال سوم زمانی رخ می دهد که کارگر کل هفته را به سر کار می‌آید و کارفرما از وی درخواست می‌کند که حتی روزهای جمعه را نیز در محل کار خود حاضر شود.
لازم است خاطرنشان کنیم که چنین درخواستی غیر قانونی است بدیهی است که هیچ فرمول مشخصی برای جمعه کاری در نظر گرفته نشده است.

اما در صورت تحقق شرایط جمعه کاری، برخی صاحب نظران فرمول زیر را جهت محاسبه جمعه کاری استفاده می کنند.

محاسبه مبلغ اضافه کاری

برای محاسبه اضافه کاری اول باید مبلغ یک ساعت کار عادی را محاسبه کرد:

نرخ یک ساعت کار: مزایای به تبع شغل روزانه + حقوق روزانه ÷ ۷.۳۳

محاسبه مبلغ اضافه کاری: نرخ یک ساعت کار × تعداد ساعات اضافه کار  ×  ۱.۴

نکته: ۷.۳۳ معادل هفت ساعت و بیست دقیقه است.

نرخ یک ساعت کار در سال ۱۴۰۲: ۲۴۱,۲۸۶= ۷.۳۳ ÷ ۱,۷۶۹,۴۲۸

نرخ یک ساعت اضافه کاری در سال ۱۴۰۲: ۳۳۷,۸۰۰ = ۱.۴ × ۱ × ۲۴۱,۲۸۶

دقت داشته باشید:

که در فرمول جمعه کاری در شرایطی که کارگر در روز تعطیل ( جمعه ) به کار مشغول باشد و ساعات کاری او در جمعه، اضافه بر ۴۴ ساعت تعیین شده ساعات کار هفتگی محاسبه خواهد شد، علاوه بر ۴۰ درصد نرخ جمعه کاری، ۴۰ درصد اضافه کاری نیز به او تعلق خواهد گرفت.

در نتیجه دستمزد ساعات کاری اضافه برای او ۱۸۰ درصد دستمزد مزد هر ساعت کار عادی می باشد.

لازم به ذکر است که بنوان حسابدار هنگام ارسال لیست مالیات حقوق باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشید.

فرمول محاسبه هر ساعت جمعه کاری بدون تعطیل شدن در روز دیگر عبارت می باشد از :

دستمزد هر ساعت کار عادی × ۱.۸

نکته: توجه داشته باشید که کار در روز جمعه حتی اگر بخشی از ساعات موظفی شخص باشد، باز هم مستحق دریافت جمعه کاری است.

خرید دوره آموزش محاسبه حقوق و دستمزد

اگر از زمانی کافی جهت حضور در کلاس های آموزش حسابداری حقوق و دستمزد برخوردار نیستید و میخواهید در هر زمانی که دوست دارید به آموزش دیدن امور مهمی مثل محاسبه جمعه کاری و سایر موارد مهمی که در قانون کار و قانون تامین اجتماعی وجود دارد مشغول شوید ما برای شما یک راهکار عالی داریم.

شما عزیزان می توانید با خرید دوره آموزش آنلاین محاسبه حقوق و دستمزد با پرداخت هزینه ای بسیار مناسب به امور تخصصی و برجسته در قانون کار و قانون تامین اجتماعی اشراف پیدا کنید.

ما در این بسته آموزشی صفر تا صد مسائل مربوط به حق و حقوق کارگر و کارفرما که در قانون وجود دارد را برای شما عزیزان با فرمت ویدیو، صوت، پی دی اف و غیر… آماده کرده ایم.

تنها کافیست روی دکمه ذیل کلک کنید تا جزئیان کامل در خصوص این دوره آموزشی کاربردی را ملاحظه فرمایید.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

۵ دیدگاه های مخاطبین

 • اگر جمعه روز تعطیل شرکت نباشد (مثلا دوشنبه ها تعطیل باشد)
  و روز جمعه مصادف با یک تعطیلی رسمی کشور شود (مثلا عید فطر)
  حقوق جمعه چگونه محاسبه میشود.

  اگر روز دوشنبه مصادف با یک تعطیلی رسمی کشور شود چطور؟

 • مقاله بسیار عالی و کاملی بود ممنون از شما.
  فقط یک سوال اگر شخصی شب جمعه کار کنه چطور براش محابه میشه؟ یعنی هم تعطیل کاری، هم یک روز عادی هم اضافه کاری و هم شب کاری براش محاسبه میشه؟
  این رو اگر راهنمایی کنید ممنون میشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *