هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات مستقیم

ماده 187

هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات مستقیم

ماده ۱۸۷ قانون مالیات مستقیم مربوط به گواهی انجام معامله توسط دفاتر اسناد رسمی است.

بر طبق این ماده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت معامله از اداره امور مالیاتی محل استعلام و مالیاتهای مورد نظر را وصول کنند. .

ولی چنانچه مودی نسبت به مالیات تعیین شده بابت مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و حق واگذاری محل و علی الحساب شغلی و اجاره معترض باشد شکایت مودی خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی ( رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۸۷ قانون مالیات مستقیم
هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۸۷

اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی داشته باشد ) جهت انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی ( باید مالیات مورد قبول خود را پرداخت و بابت مابقی مالیات تعیین شده تضمین از قبیل سفته بیمه نامه اوراق بهادار وثیقه ملکی و …. ارایه کند.

با توجه به متن فوق دو نکته وجود دارد :

۱. از آنجایی که مالیاتهای تعیین شده بابت نقل و انتقال قطعی ،ملک حق واگذار ،محل علی الحساب شغل، اجاره، درآمد اتفاقی که استعلام و ثبت آن توسط دفاتر اسناد رسمی انجام میشود فاقد برگ تشخیص میباشد.

لذا فقط در هیاتهای بدوی تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی قابل اعتراض میباشد.

چرا که همانطور که قبلا شرح داده شد زمانی اعتراض مودی در هیاتهای ۲۳۸ ق.م.م ) ،(ممیزکل)، ۲۱۶ ق.م.م و ۲۵۱ مکرر ق.م.م قابل طرح است که برگ تشخیص و یا برگ قطعی صادر شده باشد .

بنابراین چون در این مورد برگ تشخیصی صادر نشده بنابراین فقط در هیاتهای ،بدوی تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی قابل طرح است.

۲ در مورد سپرده به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید اداره امور مالیاتی برای نقل و انتقال قطعی ملک به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین کرده است .

ولی مودی مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را قبول دارد بنابراین مودی میتواند به هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت کند .

اگر خواهان دریافت گواهی قبل از صدور رای هیات باشد باید ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که قبول دارد پرداخت کند و برای مابقی ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده یا تضمین معتبر ارایه کند.

دقت کنید چون اداره امور مالیاتی نمیتواند از حساب سپرده برداشت کند به مبلغ سپرده شده جریمه تعلق میگیرد.

به یاد داشته باشید:

در موارد دیگر مانند رسیدگی به اظهارنامه اجاره املاک و اظهار نامه مشاغل که برگ تشخیص صادر میشود مودی میتواند در تمامی مراجع دادرسی مالیاتی ) هیات ۲۳۸ ق.م.م هیات بدوی هیات تجدیدنظر، هیات ۲۱۶ق.م.م شورای عالی ،مالیاتی هیات ۲۵۱ مکرر ق.م.م و دیوان عدالت اداری شکایت خود را ارائه کند

امیدوارم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

شما می توانید برای رهایی از چالش های سازمان امور مالیاتی با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

موسسه حسابداری رهنما یکی از بهترین ارائه کنندگان خدمات حسابداری در رشت می باشد و رفع چالش های مالیاتی شما را تضمین می کند.

به یاد داشته باشید که شما با همکاران ما تنها یک تماس تلفنی فاصله دارید.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *