لایحه مالیاتی

نمونه های لایحه مالیاتی یا دفاعیه مالیاتی
در این فصل به طرح نمونه های کاربردی و تمرینی لایحه مالیاتی پرداخته شده است.
سعی شده نمونه ها طوری طراحی شوند که خواننده را با شیوه تحریر و نکات لایحه نویسی از جمله اصل غافلگیری آشنا کند.

دقت کنید که برای تحریر لایحه نکات ادبیات و نگارشی گفته در فصل پیشین باید رعایت شود.
چراکه یکی از نکاتی باعث جلب توجه خواننده لایحه میشود آراستگی نگارش لایحه است.

نکته بعدی اینکه برای تحریر لایحه حتما باید از، قوانین بخشنامه ها و آرای دیوان عدالت اداری و استاندارد حسابداری آگاهی داشته باشید.

ما در این بخش از وب سایت موسسه حسابداری رهنما امکانی فراهم کرده ایم تا شما مخاطبین عزیز بتوانید یکی از چالشی ترین امور دفاع مالیاتی را با موفقیت سپری نمایید.