اصطلاحات مالیاتی در ایران

مالیات تشخیصی _ مالیات ابرازی _ مالیات قطعی _ موسسه حسابداری رهنما

مالیات تشخیصی _ مالیات ابرازی _ مالیات قطعی _ موسسه حسابداری رهنما


مالیات ابرازی به چه معناست؟   

در ارتباط با مالیات ابرازی باید بگوییم که مالیاتی که مودی مالیاتی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود ابراز می نماید، در واقعیت این مالیات باید پرداخت و یا

ترتیب پرداخت آن داده شود.

 در غیر اینصورت مشمول جریمه دیرکرد و در نهایت برگ اجرایی صادر و قابل وصول از طریق اجرائیات می باشد.

برگ تشخیص مالیات _ مالیات ابرازی _ مالیات تشخیصی _ مالیات قطعی

مالیات تشخیصی به چه معنا می باشد ؟

بعد از ارسال اظهارنامه عملکرد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و رسیدگی مالیاتی توسط ممیزین مالیاتی  صورت میگیرد و ممیزین مالیاتی نسبت به صدور برگ

تشخیص مالیات با تعیین مالیات (و یا معاف از پرداخت مالیات) اقدام کنند که به آن مالیات تشخیصی می گویند.

برگه تشخیص مالیات، را میتوان  برگه‌ ای دانست که به ‌موجب آن سازمان امور مالیاتی ، نتیجه محاسبات مالیاتی مودیان را طی آن اعلام می‌نماید.

قانون گذار مقرر کرده است که مودیان مالیاتی موظف هستند ظرف مدت چهار ماه بعد از پایان سال مالیاتی، اظهارنامه خود را تسلیم ادامه امور مالیاتی کنند.

سازمان امور مالیاتی نیز در مقابل مکلف می باشد در طی یک سال پس از ارسال اظهارنامه، آن را بررسی نموده  و تا بازه زمانی سه ماه پس از پایان مهلت ذکر

شده، برگه تشخیص مالیات را صادر کند.

در واقع برگه تشخیص یا برگه ارزیابی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی انفرادی یا برگ ارزیابی عمومی مالیاتی، نتیجه بررسی اداره مالیات من باب مالیات مودی

می‌باشد که برای هر نوع مالیات، بطور جداگانه صادر می‌گردد.

مالیات قطعی به چه معنا می باشد؟

براساس قانون جمهوری اسلامی ایران، مالیات‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌شوند.

دقت داشته باشید که مالیات مستقیم شامل مالیات بر دارایی و درآمد هم می شود، در حالی که مالیات غیرمستقیم شامل مالیات بر مصرف، فروش و واردات

است.

به این نکته دقت داشته باشید که :

اگر مودی مالیاتی به مالیات تشخیص خود هیچگونه اعتراضی نداشته باشد و هیچ اقدامی نکند و یا اینکه با مسئول مربوطه،

توافق در تعیین درآمد و میزان مالیات نماید و یا سایر مراحل قانونی همچون مراجع حل اختلاف را سپری کند ، مالیات وی قطعی خواهد می شود

در صورتی که پس از مطالعه این مطلب هنوز دچار ابهام و سوال هستد می توانید با همکاران ما در موسسه حسابداری رهنما ارتباط حاصل فرمایید.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *