همه چیز درخصوص اعتبار مالیاتی ارزش افزوده

همه چیز درخصوص اعتبار مالیاتی ارزش افزوده

ما در این مطلب مجموعه مطالب آموزشی وبلاگ موسسه حسابداری رهنما به بررسی و تحلیل موضوع اعتبار مالیات ارزش افزوده خواهیم پرداخت.

قصد ما این است تا تمامی مواردی که لازم است در مورد این موضوع مهم مالیاتی را فرا گیرید برایتان شفاف سازی می کنیم.

قبل از شروع مطلب اصلی یعنی  اعتبار مالیاتی ارزش افزوده ، خالی از لطف نیست در خصوص مالیات بر ارزش افزوده هم توضیحاتی ارائه نماییم.

این کار برای این انجام می شود تا درک موضوع مهم اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای شما مخاطبین عزیز ساده تر باشد.

به شما اطمینان می دهیم که در پایان این مطلب درک درست نسبت به موضوع مالیات بر ارزش افزوده و اعتبار مالیاتی ارزش افزوده بدست خواهید آورد.

اعتبار مالیاتی ارزش افزوده
اعتبار مالیاتی ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یعنی چه؟

برای مبحث مالیات بر ارزش افزوده تعاریف گوناگونی وجود دارد.

از تمامی تعاریفی که در قانون درج شده تا تعاریفی که توسط صاحب نظران اقتصاد و مالیات ذکر شده همگی یک مفهوم معین را معرفی می نمایند  و به یک واقعیت اشاره دارند.

مطابق با آنچه که در ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده درج شده این مالیات نوعی از مالیات غیر مستقیم می باشد که بر تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده، با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره مشخص وضع می‌گردد.

اجازه دهید برای شما یک مثال بزنم تا موضوع کمی شفاف تر شود.

فرض بر اینکه یک میز تحریر دارید و  آن را ۳ میلیون تومان قیمت گذاری نموده اید.

اگر برای ساخت این میز، ۴۰۰۰۰۰ تومان هزینه چوب.

۶۰۰۰۰ تومان هزینه برای چسب.

۴۰۰۰۰ تومان هزینه میخ.

۱۲۰۰۰۰ تومان به کارگر.

پرداخت کرده باشید، مجموعا ۶۲۰۰۰۰ تومان جهت ساخت این میز تحریر هزینه کرده اید.

اختلاف ۳ میلیون تومان (قیمت برای  فروش میز) و ۶۲۰۰۰۰ هزار تومان (هزینه جهت ساخت میز) در حقیقت همان ارزش افزوده محصول می باشد که به آن نیز مالیات تعلق می گیرد.

اما نکته این است که مالیات بر ارزش افزوده به مصرف تعلق خواهد گرفت و تنها مصرف کننده باید آن را پرداخت نماید.

دقت داشته باشید:

که در طی دوره های مختلف شما باید نسبت به پرداخت این مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایید.

اما در شرایطی  که امور قانونی مالیاتی را سپری نموده باشید و گواهی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نموده باشید این امکان را خواهید داشت که مالیات بر ارزش افزوده را روی فاکتور فروش خود درج کرده وسبت به اخذ آن از مشتریان اقدام  نمایید.

در حقیقت شما تحت عنوان یک فروشنده کالا مصرفی مالیات ارزش افزوده را از مشتری دریافت نموده  و جهت پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی اقدام می کنید.

اما این در شرایطی است که نسبت به انجام مراحل قانونی اقدام کرده باشید.

نباید به هیچ عنوان بصورت سرخود اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان خود کنید.

اعتبار مالیاتی ارزش افزوده
اعتبار مالیاتی ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده چند دسته است؟

قبلاً هم به این موضوع اشاره کرده ایم که مالیات بر ارزش افزوده می تواند به کلیه مراحل تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت تعلق گیرد.

در نتیجه اگر به عنوان تولید کننده یک کالا جهت تولید اقدام به خریداری کردن  مواد اولیه کرده باشید شما هم نیز مالیات بر ارزش افزوده آن کالا را به فروشنده پرداخت نموده اید.

به همین دلیل این مالیات را به ۳ دسته ذیل  تقسیم‌ بندی نموده اند:

۱-مالیات ارزش افزوده تولیدی.

۲-مالیات ارزش افزوده درآمدی.

۳-مالیات ارزش افزوده مصرفی.

البته به این مورد هم توجه داشته باشید:

که اگر تحت عنوان تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات در یکی از مناطق ویژه اقتصادی که مد نظر سازمان سازمان امور مالیاتی  کشور می باشد و آن را را معرفی کرده است مشغول فعالیت باشید از پرداخت کردن مالیات بر ارزش افزوده معافیت خواهید داشت.

توضیح اعتبار مالیاتی ارزش افزوده:

اعتبار مالیاتی ارزش افزوده زمان خرید کردن کالا یا خدمات اخذ می گردد  و می تواند از مالیات ارزش افزوده فروش کم شود.

یعنی مودیان مالیاتی این امکان را دارند تا در زمان مقرر ارسال کردن اظهارنامه مالیات ارزش افزوده، مبالغی را که تحت عنوان ارزش افزوده در صورتحساب خرید کالا یا خدمات پرداخت نموده اند را از مالیات ارزش افزوده ای که از مشتریان خود اخذ  نموده اند کم کنند و مابه التفاوت آن را به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند.

شرایط پذیرفتن اعتبار مالیاتی ارزش افزوده چیست؟

یکی از اساسی ترین نکاتی که مودی مالیاتی باید در هنگام اعتبار مالیاتی ارزش افزوده به آن توجه ویژه کند، پذیرفتن این اعتبار مالیاتی توسط سازمان اداره امور مالیاتی می باشد.

در واقع می توان گفت که این شرایط از تازه های حسابداری می باشد.

یک حسابدار در زمان کنونی باید از آن مطلع باشد.

جهت جلوگیری از هرگونه مشکل برای مودی مالیاتی و امکان استفاده کردن از اعتبار مالیاتی ارزش افزوده در ادامه  مطلب به شروط پذیرش این مالیات خواهیم پرداخت.

شرایط پذیرش اعتبار مالیاتی ارزش افزوده
شرایط پذیرش اعتبار مالیاتی ارزش افزوده

این شروط شامل هفت مورد است که به شرح ذیل می باشند:

۱ – (انجام  ثبت نام در سامانه مربوط به  مالیات بر ارزش افزوده.

مرحله آغازین و اصلی ترین پیش نیاز اعتبار مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی کشور، ثبت نام کردن در سیستم مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

در حقیقت این شرط به این معنا می باشد که خرید کالا و خدمات باید از اشخاص و شرکت هایی صورت بپذیرد که در سیستم مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام خود را انجام داده باشند.

چنانچه خرید کالا و دریافت خدمات از شرکت یا شخصی که در سیستم مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نشده باشد انجام پذیرد، حتی در شرایطی که شما مالیات و عوارض را پرداخت کرده باشید، مبالغ پرداختی شما با عنوان مبالغ ارزش افزوده مالیاتی در صورتحساب خرید کالا یا خدمات، تحت عنوان اعتبار مالیاتی برایتان به حساب منظور نمی گردد.

در نتیجه شما نمی توانید این مبالغ را از مالیات ارزش افزوده دریافتی خود کسر نمایید.

۲ – (صورتحساب خرید، باید مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور باشد.

یکی دیگر از شروط مهم دیگر، صادر کردن فاکتور توسط فروشنده بابت فروش خدمات یا کالا به شما می باشد.

دقت داشته باشید:

که  فاکتور صادره توسط  فروشنده برای خرید کالا و خدمات باید حتماً دارای ضوابط و شرایط مورد قبول سازمان امور مالیاتی باشد.

به عبارتی دیگر فاکتور رسمی مطابق با الزامات و فرمت استاندارد سازمان امور مالیاتی کشور باید حتماً شامل  اطلاعات کامل خریدار و فروشنده شامل نام شرکت، شماره سریال، تاریخ، کد اقتصادی یا شناسه ملی خریدار و فروشنده، آدرس پستی و کد پستی باشد.

۳ – (فاکتور رسمی خرید باید متعلق به مودی مالیاتی باشد.

در شرایطی  که فاکتور رسمی که در آن گزارش خرید کالا یا خدمات درج شده به نام مودی مالیاتی نباشد به هیچ عنوان  شامل اعتبار مالیاتی ارزش افزوده نخواهد شد.

به یاد داشته باشید:

که مشخصات مودی مالیاتی باید در بخش خریدار فاکتور ثبت شده تا بتوان ثابت کرد  فاکتور رسمی از اعتبار لازم برخوردار است.

۴ – (مشخصات مربوط به خریدار و فروشنده و قیمت کالا یا خدمات  بصورت دقیق در فاکتور ذکر شده باشد.

اطلاعاتی که حتماً باید در صورتحساب (فاکتور) به ثبت رسیده باشد شامل موارد ذیل است:

الف) نام کامل خریدار کالا یا خدمات.

ب) شماره اقتصادی.

پ) شماره ملی یا شناسه ملی.

ت) شماره تماس.

ث)آدرس پستی دقیق.

ج) شماره ثبت.

نکته بسیار مهم:

توجه داشته باشید که مالیات و عوارضی که در فاکتورهای نوع ۲ وجود دارد به عنوان اعتبار مالیاتی به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد.

عموماً مشخصات خریدار در این نوع از فاکتور (که معمولاً توسط بسیاری از فروشگاه ها و هایپر ها  مورد استفاده قرار می گیرد) ثبت نمی گردد.

۵ – کالا و خدمات که خریداری شده است  نباید معافیت از مالیات ارزش افزوده داشته باشند

حتماً بر این موضوع واقف هستید که بعضی از کالاها و خدمات شامل مواردی می باشند که دارای معافیت ارزش افزوده هستند.

دقت داشته باشید:

که جهت فروش این دسته از کالاها و خدمات به هیچ عنوان نباید مالیات و عوارضی دریافت پرداخت گردد.

چنانچه  در صورتحساب خرید مشمولین ارزش افزوده بعضی از موارد وجود داشته باشد که دارای معافیت از ارزش افزوده باشد و مودی بابت آن مالیات ارزش افزوده پرداخت نموده باشد، جزئی از اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد.

۶ – مبالغ مربوط به ارزش افزوده و کالاها برای هر کالا یا خدمتی، در همان ردیف محاسبه و ثبت گردد

لازم است بدانید:

که بر اساس استاندارد های سازمان امور مالیاتی کشور فاکتوری مورد تایید این سازمان است، که  اگر مبلغ با عنوان ارزش افزوده ثبت می شود حتما باید برای هر کالا به شکل  جداگانه در ردیف همان کالا یا خدمت محاسبه و ثبت شود.

اگر فرمت فاکتور یا صورتحساب شما به این صورت نباشد نمی آن را به تحت عنوان اعتبار مالیاتی به حساب آورد.

۷ – ثبت حسابداری باید جداگانه برای مالیات ارزش افزوده در سرفصل حسابداری صورت پذیرد.

یکی از اصلی ترین شرایطی که حتما باید در این مطلب  به آن اشاره می کردیم ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده بصورت جداگانه در سرفصل می باشد.

این کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در نتیجه نیازمند توجه ویژه از جانب شما بعنوان مودی می باشد.

دلیلش هم این می باشد که بتوانیم از آن به سادگی گزارش تهیه کنیم.

اگر این کار انجام نگردد بدین معناست که خود شخص مودی مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده را تحت عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه نکرده است.

بدون شک در این حالت ممیز مالیاتی که مسئول رسیدگی به امور  پرونده مالیاتی شما می باشد آن را تحت عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده در نظر نخواهد گرفت.

اعتبار مالیاتی ارزش افزوده
اعتبار مالیاتی ارزش افزوده

چه روش هایی جهت اعطای اعتبار مالیاتی وجود دارد؟

۱- روش اول- اعطای اعتبار مالیاتی برای ۵ سال شروع کسب و کار:

اعتبار مالیاتی ویژه  شرکت هایی که تازه تاسیس شده اند و در حوزه های مختلف کاری، مثل شرکت های دانش بنیان هستند.

اختصاص دادن  اعتبار مالیاتی لازم  به این  نوع از شرکت ها هم باعث حمایت از آنها می شود و علاوه بر آن به واسطه حمایت دولت از آنها در آغاز حضورشان در فعالیت های اقتصادی، دولت با اگاهی کامل از مقدار درآمد از دست رفته اش، این امکان را پیدا می کند تا برای باقی مانده آن برنامه ریزی لازم را بعمل آورد.

علاوه بر آن با اختصاص اعتبار مالیاتی به جای معافیت های بلند مدت مالیاتی، میزان کارایی و بازدهی آنها را به شکل قابل توجه ای افزایش می دهد.

۲- روش دوم، دریافت اعتبار مالیاتی نسبت به هزینه بابت  تحقیق و توسعه کسب و کار:

یکی از پیشنهاد های قانونگذار که با هدف افزایش دادن میزان  تحقیق و توسعه شرکت ها صورت می پذیرد، این مهم است امکانی فراهم می سازد تا هر شرکت که به میزان بیست درصد از هزینه هایی که جهت  تحقیق و توسعه در طول سال هزینه نموده  را می تواند تحت عنوان اعتبار مالیاتی از دولت باز پس گیرد.

۳- روش سوم، اعتبار مالیاتی نسبت به میزان افزایش سرمایه:

به جهت ایجاد انگیزه برای شرکت ها در ارتباط با افزایش سرمایه و رشد و پیشرفت تصویب شده است که اعتبار مالیاتی به میزان ۵ درصد افزایش سرمایه به انها اعطا می گردد.

در پایان:

ارزش افزوده و قوانین مربوط به آن یکی از مباحث مهمی است که هر حسابداری باید به آن آگاه باشد.

شما با مطالب قرار گرفته در وبلاگ موسسه حسابداری رهنما  که یکی از بهترین شرکت های خدمات حسابداری می باشد می توانید آگاهی خود از بابت مباحث مالیاتی را تا حدود زیادی ارتقاء دهید.

تنها کافیست وارد وبلاگ شده و قسمت آموزش مالیاتی را انتخاب کنید تا پاسخ سوالات متداول مالیاتی خود را پیدا کنید.

امیدواریم که این مطلب مورد پسند شما مخاطبین عزیز موسسه حسابداری رهنما قرار گرفته باشد.

هدف ما ایجاد بستری مناسب جهت ارتقاء سطح دانش شما حسابداران عزیز می باشد.

در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص فراخوان ارزش افزوده و مباحث مالیاتی می توانید از طریق تماس با همکاران ما نسبت به دریافت مشاوره تلفنی اقدام کنید.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *