جرم مالیاتی چیست؟

جرم مالیاتی

جرم مالیاتی


جرم مالیاتی چیست؟

در این مطلب  از مجموعه مطالب موسسه خدمات حسابداری رهنما به بررسی جرم مالیاتی می پردازیم.

با ما تا انتهای مطلب جرم مالیاتی چیست همراه باشید.

ابتدا به تعریف معنی واژه و ماهیت جرم می پردازیم:

در تعریف جرم باید بگوییم با استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر عملی یا کنشی که قانون برای انجام یا عدم انجام آن مجازات در نظر گرفته باشد جرم محسوب می گردد.

در حقیقت جرم  رفتاری می باشد که بروز خارجی داشته و عواقبی را دامنگیر فرد می کند.

با استناد به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، تنها با داشتن فکر مجرمانه کسی مجرم به شمار نمی آید وبدیهی استکه مجازاتی هم گریبانش را نمی گیرد.

حتما می دانید که پرداخت نمودن مالیات یکی از وظایف شهروندی در هر کشور محسوب می شود که باید در موعد زمان مقرر

انجام گردد.

اگر هر یک از شهروندان  از زیر بار پرداخت نمودن مالیات شانه خالی نمایند( فرار مالیاتی کنند) یا در پرداخت مالیات تأخیر داشته

باشند دچار جرم مالیاتی می گردند.

جرم مالیاتی چیست
جرم مالیاتی چیست

ابتدا به بررسی معنی پر تکرار در نظام مالی بسیاری از کشور ها می پردازیم

فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی، کدام یک جرم محسوب می شود؟

حتما بر این موضوع واقف هستید که فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی دو موضوع کاملا مختلف به شمار می آیند.

از درگیری های اساسی سازمان مالیاتی کشور با مؤدیان مالیاتی انجام هر دو مورد می باشد.

اما باید به این موضوع توجه داشته باشید که در فرار مالیاتی که امریست بر خلاف قوانین کشور مؤدی به روش های گوناگون سعی می کند از دادن مالیات اجتناب نماید.

ولی در اجتناب مالیاتی موضوع متفاوت است.

در اجتناب مالیاتی مؤدی به دنبال پیدا کردن راههایی قانونیست برای پرداخت نکردن مالیات.

لازم به ذکر است هر کدام از این موارد مجازات مربوط مخصوص به خود را در پی دارد که البته میزان و شدت هر کدام با دیگری تفاوت هایی نیز دارد.

فرار مالیاتی

منظور از فرار مالیاتی دقیقاً چیست؟

در حقیقت هر نوع تلاش کردن بصورت  غیرقانونی جهت عدم نشان دادن درآمد و به دنبال آن عدم پرداخت مالیات  را فرار

مالیاتی می گویند.

این امکان وجود دارد که فرارمالیاتی به شکل های مختلفی  صورت بپذیرد، اما چیزی که مسلم است این است که در تمامی

این روش‌ها فرد سعی  می‌کند که مالیات خود را بصورت پرداخت نکرده و یا اینکه آن را به‌ صورت ناقص پرداخت نماید.

لازم به ذکر است که نوع رفتار شخص در جرم فرار مالیاتی می‌تواند متغیر باشد.

جرم مالیاتی چیست
جرم مالیاتی چیست

معنی جرم مالیاتی دقیقا چیست ؟

حتماً بر این موضوع واقف هستید که پرداخت کردن مالیات یک نوع مسئولیت است که به شکل پرداخت بلا عوض به دولت انجام می گردد.

البته این نوع پرداخت بلا عوض در واقع نوعی هزینه اجتماعی محسوب می گردد.

اجازه دهید جور دیگری به این موضوع نگاه کنیم:

تمامی شهروندان یک کشور که از امکانات آن کشور استفاده می نمایند، وظیفه دارند مالیات خود را بصورت تمام و کمال

بپردازند تا دولت امکان جایگزینی منابع مصرف شده برای تمام مردم جامعه را داشته باشد.

از طرفی دیگر تمام  اشخاصی  که در کشور مشغول به کسب درآمد می باشند ولی به دلایل گوناگون از پرداخت مالیات خود

داری می کنند در واقع نوعی مجرم محسوب  می گردند  و مرتکب جرم مالیاتی می شوند.

ماده  شماره ۲۷۴ الحاقی ق.م.م  مصوب  شده در تاریخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ موارد ذیل جرم مالیاتی محسوب می شوند.

بدیهی است که مرتکبان حسب مورد ، به مجازات درجه ۶ محکوم می شوند :

۱_  تنظیم کردن دفاتر، هرگونه اسناد و مدارکی که خلاف واقعیت و استناد به آن باشد.

۲_ کتمان درآمد و اختفا کردن هرگونه فعالیت اقتصادی.

۳_ ممانعت و مقاومت جهت  دسترسی ممیزان  مالیاتی به هر گونه اطلاعات اقتصادی  و مالیاتی اشخاص در اجرا نمودن

ماده صد و هشتاد و یک ق.م.م.

۴_  عدم انجام تکالیف قانونی و عدم ارسال اطلاعات صحیح مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به اداره امور مالیاتی

کشور که سبب  زیان وارد کردن به دولت و نظام مالیاتی می شود.

۵_ انجام ندادن هرگونه تکالیف قانونی مختص به مالیات مستقیم و البته مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با وصول نمودن یا

کسر کردن مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به اداره  امور مالیاتی کشور در زمان قانونی مقرر شده.

۶_ تنظیم کردن هرگونه  معامله و قرارداد خود به نام دیگر افراد ، یا هرگونه انجام معاملات و قرارداد های مودیان دیگر به نام

شخص خود متضاد با واقعیت.

۷_ خودداری کردن از انجام هرگونه تکالیف مالیاتی قانونی در ارتباط با تنظیم و تسلیم کردن اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه

اطلاعات درآمدی و هزینه ای در ۳ سال پشت سر هم

۸_  هرگونه استفاده شخصی از کارت بازرگانی دیگر اشخاص به منظور فرارهای مالیاتی.

جرم مالیاتی
جرم مالیاتی

مجازات مجرمان مالیاتی در قانون به چه شکل خواهد بود؟

لازم به ذکر است که دولت برای تشویق مؤدیان به پرداخت کردن مالیات خود از ابزارهایی نیز  استفاده می کند.

قانونگذار سعی بر این مهم دارد  که راه های پرداخت مالیات برای مودیان را ساده کند تا و در کاهش جرایم مالیاتی قدمی موثر برداشته باشد.

البته از طرف دیگر با مجرمان مالیاتی به شدت و بدون انعطاف برخورد می کند.

شش درجه تخلف و مجازات برای مجرمان مالیاتی از اقدامات شدید در نظر گرفته برای مجرمان به شمار می آید.

مجازات دولت برای افراد خاطی، مجازات های بازدارنده ای می باشد که با مراجع قانونی نیز مرتبط می باشد.

باید بگوییم که این جرایم با توجه به نوع و میزان تخلف، میتواند متغیر باشد و دارای شدت و ضعف بوده و از محدودیت شغلی نیز آغاز می گردد.

البته این امکان وجود دارد که  تا حبس خاطی نیز ادامه پیدا کند.

بخشی  مجازات های مجرمان مالیاتی به شرح زیر می باشد:

۱- تحمل حبس از ۶ ماه تا ۲ سال.

۲- محکومیت به جزای نقدی از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال.

۳- تحمل ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق.

۴- محرومیت از کلیه حقوق و مزایای اجتماعی که می تواند از ۶ ماه تا ۵ سال ادامه دار باشد.

۵- ممنوعیت از کلیه فعالیت های اجتماعی و شغلی نهایتا تا ۵ سال.

۶- ممنوعیت از دعوت عمومی جهت افزایش سرمایه به مدت ۵ سال.

۷- ممنوعیت از صادر کردن اسناد تجاری تا ۵ سال.

بخشودگی جرایم مالیاتی یعنی چه و در مواردی رخ می دهد؟

با استناد به اعلام ریس سازمان مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی چنین آمده است:

اگر مؤدیان اصل جریمه مالیاتی خود را پرداخت نمایند ۹۰ درصد در بخش تولید و ۸۰ درصد نیز در بخش غیر تولید، مشمول بخشودگی جرائم مالیاتی خواهند شد.

البته سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران امتیاز دیگری برای بخشودگی مؤدیان نیزدر نظر گرفته است:

به ازای هر ماه ۲ درصد از بخشودگی کسر خواهد شد.

بخشیدن جرائم مالیاتی
بخشیدن جرائم مالیاتی

برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی می توانید با همکاران ما در موسسه حسابداری رهنما تماس حاصل فرمایید.

موسسه حسابداری رهنما پیرو در ارائه خدمات مالی و مالیاتی

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

۲ دیدگاه های مخاطبین

  • مطلب خیلی خوبی به اشتراک گذاشتید.
    سوالم این هستش که اگر اثبات بشه که جرم مالیاتی اتفاق افتاده چه جرائمی براش در نظر گرفته میشه؟
    نقدی با غیر نقدی لطفا بیشتر در این خصوص توضیح بدین ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *