شرکت تضامنی چیست ؟

موسسه حسابداری رهنما_شرکت تضامنی چیست ؟

شرکت تضامنی چیست ؟ انجام امور ثبتی


شرکت تضامنی چیست ؟

شرکت تضامنی چیست ؟ یک نوع شرکت است که در آن مالکان شرکت (شرکا) مسئولیت خود را تا حد مشخصی در قبال بدهی ها و خسارات شرکت دارند.

که البته یکی از اصلی ترین تفاوت هایش با شرکت مسئولیت محدود می باشد.

اما با این تفاوت که در این نوع شرکت، مالکان شرکت می توانند تحمل هزینه های بیشتری را بر عهده بگیرند.

به عبارت دیگر، در صورت وجود بدهی ها و خسارات شرکت، مالکان شرکت می توانند به صورت تضامنی برای پرداخت بدهی ها و خسارات شرکت همکاری کنند.

در این نوع شرکت، شرکای تضامنی مسئولیت خود را تا حد سرمایه گذاری خود در شرکت دارند، اما در صورت لزوم، می توانند به صورت تضامنی برای پرداخت بدهی ها و خسارات شرکت همکاری کنند.

به عبارت دیگر، در صورتی که یکی از شرکا نتواند بدهی ها و خسارات شرکت را پرداخت کند، دیگر شرکای تضامنی می توانند به صورت تضامنی برای پرداخت این بدهی ها و خسارات همکاری کنند.

شرکت تضامنی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به عنوان یک نوع شرکت رایج و معتبر است.

این نوع شرکت برای کسانی مناسب است که می خواهند به صورت تضامنی برای پرداخت بدهی ها و خسارات شرکت همکاری کنند.

یا در عین حال، مسئولیت خود را تا حد سرمایه گذاری خود در شرکت داشته باشند.

شرکت تضامنی چیست

شرکت تضامنی چیست

به عبارت دیگر شرکت تضامنی شرکتی است که در آن دو یا چند شخص (شرکا) با هم به منظور انجام فعالیت تجاری و اقتصادی تشکیل می دهند.

در این نوع شرکت، مالکان شرکت مسئولیت خود را تا حد مشخصی در قبال بدهی ها و خسارات شرکت دارند.

اما با این تفاوت که در این نوع شرکت، مالکان شرکت می توانند تحمل هزینه های بیشتری را بر عهده بگیرند.

در شرکت تضامنی، شرکای تضامنی مسئولیت خود را تا حد سرمایه گذاری خود در شرکت دارند.

این به این معنی است که اگر یک شریک سرمایه گذاری بیشتری در شرکت داشته باشد، مسئولیت او نیز بیشتر خواهد بود.

در صورت وجود بدهی ها و خسارات شرکت، مالکان شرکت می توانند به صورت تضامنی برای پرداخت بدهی ها و خسارات شرکت همکاری کنند.

این نوع شرکت در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به عنوان یک نوع شرکت رایج است.

همانطور که گفتیم شرکت تضامنی مناسب برای افرادی می باشد که می خواهند به صورت تضامنی جهت پرداخت بدهی ها و خسارات شرکت همکاری داشته باشند.

البته می توانند در کنار آن، مسئولیت خود را تا حد سرمایه گذاری خود در شرکت داشته باشند.

در این نوع شرکت، شرکای تضامنی می توانند با داشتن قراردادی مشخص کرد که چگونه باید به بدهی ها و خسارات شرکت پرداخت شود.

یا اینکه چگونه سود و زیان شرکت به تقسیم برسد.

مراحل و شرایط ثبت شرکت تضامنی به شرح ذیل می باشد:

۱_شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد.

۲_تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

معمولا شرکت تضامنی نیازی به اساسنامه ندارد.

اما در صورت وجود قراری بین شرکاء در صورت نیاز در اساسنامه قید می شود.

به این سبب که در اساسنامه شرکت تضامنی امور اساسی درج می شود مواردی مانند:

۱_ نام شرکت.
۲_موضوع شرکت.
۳_مدت فعالیت شرکت.
۴_سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء.
۵_شرایط تقسیم سود و زیان.
۶_قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل.

لازم به ذکر می باشد که، شرکای تضامنی این امکان را دارند که با داشتن قرارداد، حقوق و وظایف خود را نسبت به شرکت و یکدیگر مشخص کنند.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *