محاسبه جریمه ماده 192 قانون مالیات مستقیم برای هزینه های غیرواقعی به چه شکل می باشد؟

این سوال بسیاری از حسابداران است برای همین تصمیم گرفتیم تا به بررسی موضوع مهم محاسبه جریمه ماده 192 ق.م.م بپردازیم.

ابتدا توضیحی کوتاه در خصوص ماده 192 قانون مالیات های مستقیم:

ماده 192 ق.م.م مانند بسیاری از مواد قانونی دیگر در بحث مالیات کاربرد بسیار زیادی دارد.

این ماده از جمله مواردی می باشد که مودیان مالیاتی باید به آن توجه بسیار ویژه داشته باشند.

در این ماده ذکر شده است که در تمامی مواردی که مودیان مالیاتی یا نماینگان آنها مکلف به پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

اگر نسبت به تسلیم کردن آن در مهلت تعیین شده اقدام نکنند مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی برابر با 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و 10 درصد جریمه شامل صاحبان مشاغل یا همان اشخاص حقیقی خواهند شد.

با استناد به ماده 192 قانون مالیات های مستقیم و ماده 105 قانون مالیات مستقیم ابتدا درآمد مشمول مالیات محاسبه خواهد شد و سپس مالیات متعلق به آن محاسبه می گردد.

برای هزینه هایی غیرواقعی چون در ماده 192 قانون مالیات های مستقیم صریحا ذکر شده است که 30درصد مالیات متعلق یعنی ابتدا باید درآمد مشمول محاسبه شود.

سپس مالیات و سپس 30درصد جریمه محاسبه گردد.

زیرا هزینه غیرواقعی می باشد یعنی به اندازه آن درآمد مشمول مالیات کم می شود.

 در نتیجه معادل هزینه غیر واقعی باید به درآمد مشمول مالیات اضافه گردد.

زمانی  که این هزینه به درآمد مشمول مالیات اضافه شود پس 25 درصد آن تحت عنوان مالیات مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.

محاسبه جریمه ماده 192
جریمه ماده 192

 در نهایت از این 25درصد معادل 30درصد آن به تحت عنوان جریمه ماده 192 قانون مالیات مستقیم مطالبه می شود.

اجازه دهید با ذکر یک مثال موضوع را برای آن دسته از افرادی که هنوز در خصوص محاسبه جریمه ماده 192 قانون مالیات مستقیم دچار ابهام هستند برطرف کنیم.

بیشتر در خصوص این مقاله بخوانید  آموزش محاسبه حقوق و دستمزد

تصور کنید که شرکتی مبلغ 100,000,000 ریال به را عنوان هزینه غیر واقعی در دفاتر خود ابراز نموده است.

چون هزینه غیرواقعی می باشد و سبب شده درآمد مشمول مالیات به اندازه 100,000,000 ریال کاهش پیدا کند.

پس این مبلغ یعنی 100,000,000 ریال به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد.

به عبارتی  25درصد آن تحت عنوان مالیات مطالبه می شود که می شود: 25,000,000 ریال

حالا از این 25,000,000 ریال جریمه ماده 192 قانون مالیات مستقیم یعنی 30% مطالبه میشود که می شود: 7,500,000 ریال

یعنی جریمه ماده 192 قانون مالیات مستقیم برای این هزینه غیر واقعی مبلغ 7,500,000 ریال می باشد.

همیشه به یاد داشته باشید که

بر اساس  ماده 192 قانون مالیات مستقیم جریمه ماده 192 قانون مالیات های مستقیم غیر قابل بخشش می باشد.

 در حقیقت تنها جریمه غیر قابل بخشش در قانون مالیات همین جریمه ماده 192 قانون مالیات مستقیم می باشد

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.