کسورات قرارداد پیمانکاری چیست؟

کسورات قرارداد پیمانکاری چیست

کسورات قرارداد پیمانکاری چیست


کسورات قراردادهای پیمانکاری

در این مطلب بصورت مختصر و مفید با شما همراهان موسسه حسابداری رهنما خواهم گفت کسورات قرارداد پیمانکاری چه هستند:

کسورات قانونی به مبالغی گفته می شود که به حکم قوانین مختلف از مبلغ اصلی قرارداد های پیمانکاری و عمرانی کسر شده و با اهدافی خاص در زمینه‌های مشخصی مصرف می گردند.

این کسورات با توجه  به ماهیت قرارداد می‌تواند کمتر و یا بیشتر باشند.

کلیه کسورات قانونی در شرایط عمومی پیمان مشخص شده می باشند.

پیمانکار کیست؟

پیمانکار به شخص حقیقی با حقوقی گفته می شود که بر اساس امضاء پیمان یا عقد قرارداد با کارفرما متعهد می گردد تا موضوعی که مورد پیمان بوده است را انجام دهد.

لازم است بدانید که یک پروژه پیمانکاری می‌تواند شامل ساختن  یک پُل یا آزادراه یا حتی منتقل کردن برق به یک منطقه باشد.

نکته مهم: در یک پیمان، این امکان برای  پیمانکار  فراهم است که نماینده  و جانشین‌ قانونی به جای خود انتخاب نموده  و معرفی نماید، که این شخص هم حکم خود پیمانکار را دارند.

کسورات قرارداد پیمانکاری
کسورات قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری چیست؟

قرارداد پیمانکاری به قراردادی گفته می شود که  با استناد به آن کارفرما، انجام عملی با شرایط ی مشخص شده و در مقابل دریافت وجه مشخصی، در مدت زمان معینی به شخصی حقیقی یا حقوقی که پیمانکار نامیده نام دارد را  واگذار می کند.

موضوعات قراردادهای  پیمانکاری می تواند متعدد باشد.

این امکان وجود دارد که ساختمان سازی، انجام حمل و نقل و یا تهیه کردن تدارکات باشد.

در اینجا ما برای شما عزیزان تعدادی فایل PDF با محتوای قرارداد پیمانکاری آماده کرده ایم تا این موضوع برای شما شفاف تر باشد.

۱-قرارداد پیمانکاری شماره ۱

۲-قرارداد پیمانکاری شماره ۲

۳-قرارداد پیمانکاری شماره ۳

 

با کلیک روی لینک های بالا می توانید به فایل های ۳ نوع قرارداد پیمانکاری با فرمت PDF  دسترسی پیدا کنید.

به یاد داشته باشید قبل از تنظیم یک قرارداد پیمانکاری، باید یکسری از کارهای لازم مانند مشخص شدن دقیق ۲ طرف  قرارداد (کارفرما و پیمانکار) و شفاف سازی رابطه کاری بین آن ها انجام گردد.

لازم به ذکر است که ماهیت فعالیت و یا خدمات موضوع قرارداد باید  حتماً مشخص گردد.

 

در واقع  خدماتی که قرار است  پیمانکار ارائه  کند  و البته تمامی کارهایی که کارفرما انتظار دارد پیمانکار آنها را انجام دهد، باید به طور دقیق و لالبته مفصل در قرارداد توضیح و شرح داده شود.

با این کار اطمینان پیدا میکنید که  هیچ جای ابهام و شکی وجود نخواهد داشت.

 

برخی از افراد تنظیم قرارداد پیمانکاری را ساده می پندارند.

اما بر خلاف باور آنها برای تهیه و تنظیم قرارداد پیمانکاری باید توجه و دقت زیادی خرج کنند.

زیرا یک اشتباه کوچک در اعداد و ارقام و یا آدرس و نام ها کافیست تا قرارداد فسخ شده و یا دعواهای بین پیمانکار و کارفرما رخ دهد.

 

بصورت کلی و معمول  مواردی که در ۱ قرارداد پیمانکاری درج می گردد شامل موارد ذیل است.

موضوع:

مدت :

مبلغ پیمان یا قرارداد:

مشخصات طرفین قرارداد:

زمان پایان قرارداد:

تعهدات طرفین:

شرایط فسخ قرارداد:

در نتیجه باید با دقت  و توجه فراوان نسبت به تکمیل، خواندن و امضا قرارداد اقدام کرد تا هیچگونه مشکلی برای طرفین  ایجاد نشود.

کسورات قرارداد پیمانکاری
کسورات قرارداد پیمانکاری

کسورات قرارداد پیمانکاری چند نوع هستند؟

در تمامی قراردادهای پیمانکاری، کسورات شامل دو دست می باشند:

دسته اول : کسورات قانونی

دسته دوم: کسورات قراردادی.

کسورات قانونی: همانطور که از نام این نوع کسورات مشخص است می تواند در توضیح این نوع کسورات گفت، کسورات قانونی، براساس قوانین مصوب هر کشور تعیین می گردد.

این نوع کسورات شامل کسورات انواع مالیات، حق بیمه  و سپرده های خاص هستند.

کسورات قراردادی:

این نوع کسورات در واقع براساس توافق طرفین و مبنی بر خواسته کارفرما تعیین می گردد که شامل موارد ذیل است:

 

  • سپرده حسن انجام کار.
  • کسر پیش دریافت.
  • خسارات.
  • تاخیرات.

و مواردی که می تواند متناسب با  قرارداد در قرارداد پیمانکاری وجود داشته باشد.

کسورات قرارداد پیمانکاری
کسورات قرارداد پیمانکاری

این کسورات عبارتند از:

سه درصد مالیات تکلیفی که حذف شده.

ده درصد مالیات ماده هشتاد و شش قانون مالیات های مستقیم  در صورتی که پیمانکار مشاور باشد و شخص حقیقی باشد.

پنج درصد سپرده حق بیمه.

ده درصد سپرده جهت حسن انجام کار.

 

کسورات قانونی بیمه در قراردادهای پیمانکاری به چه صورت است؟

مقدار حق بیمه با در نظر گرفتن نوع قرارداد پیمان می تواند متفاوت باشد.

در شرایطی که  در قراردادهای پیمانی، تهیه مواد و مصالح بر عهده پیمانکار و با هزینه وی صورت پذیرفته باشد.

یا اینکه موضوع قرارداد ارائه خدمتی باشد که کار تماما به صورت مکانیکی انجام گرفته شده باشد، حق بیمه آن به میزان  ۷درصد ناخالص کل کارکرد به علاوه بیمه بیکاری و در مجموع برابر ۷/۷۸ درصد ناخالص کل کارکرد محاسبه می گردد.

 

در شرایطی که قرارداد به حالت دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی باشد؛

به مقدار ۱۵درصد ناخالص کل کارکرد؛

به اضافه بیمه بیکاری و در مجموع ۱۶/۶۷درصد { شانزده و شصت و هفت صدم درصد} ناخالص کل مقدار کارکرد از هر صورت وضعیت پیمانکاری کسر و تا موقعی که پیمانکار نسبت به اخذ تسویه حساب از سازمان تامین اجتماعی اقدام نکند نزد کارفرما محفوظ می ماند.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مقطوعاً ۶درصد ناخالص کارکرد به اضافه شش دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری، جمعا به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد که:

 

{ شش و یک دهم درصد} آن سهم پیمانکار.

{ پنج دهم درصد} آن سهم کارفرما می باشد.

لازم به ذکر است که پیمانکار جهت اخذ مفاصا حساب از تامین اجتماعی در آغاز قرارداد مکلف ایست نسبت به دریافت کد پیمان اقدام کند.

پیمانکار باید حتماً لیست بیمه پرسنل مربوطه را در کد پیمان اخذ شده ارسال نماید.

در انتهای قرارداد، با توجه به مبلغ کل قرارداد و نرخ بیمه و همچنین محاسبه مجموع لیست ارسال شده، محاسبات مرتبط به مفاصا حساب صورت پذیرفته و بعد از تسویه حساب نهایی با پیمانکار، مفاصا حساب به او ارائه می گردد.

در انتها پیمانکار این مفاصا حساب را به کارفرما ارائه و تحویل داده و کلیه کسورات بیمه خود را دریافت می نماید.

 

به این نکته مهم توجه داشته باشید:

سپرده حق بیمه  و سپرده حسن انجام کار که نزد کارفرما بود بعد از اتمام  کار و ارائه تسویه حساب به پیمانکار عودت داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که مطابق ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی  و تبصره الحاقی اجرای موارد ذیل برای کارفرما الزامی می باشد.

_ پنج درصد آخرین قسط  قرارداد پیمانکار و  سپرده حق بیمه تا زمان ارائه تسویه حساب سازمان نزد خود نگهداری نماید

کارفرما باید تمامی قراردادهایی که یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیغ و یا فسخ آنها سپری شده است و پیمانکار از ارائه مفاصاحساب خود داری می نماید به سازمان مراجعه نموده و علاوه بر اعلام نمودن فهرست مشخصات مقاطعه کار و مشاورین از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده جهت پرداخت حق بیمه پرسنل مشغول به کار در قرارداد به سازمان پرداخت کند.

امیدواریم این مطلب برای شما همراهان موسسه حسابداری رهنما مفید بوده باشد.

لازم به ذکر است که موسسه حسابداری رهنما یکی از بهترین ارائه کنندگان خدمات حسابداری پیمانکاری در رشت می باشد.

در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام در خصوص حسابداری پیمانکاری تنها کافیست با کارشناسان پشتیبان موسسه حسابداری رهنما تماس حاصل فرمایید.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

۴ دیدگاه های مخاطبین

  • سلام خسته نباشید

    یه سوال و مشکل

    من به عنوان راننده استیجاری  سواری پژو در شرکت دولتی به عنوان پیمانکار دسته قرارداد دارم تا سال ۹۵پیمانکار از کل واریزی هایمان مالیات کسر میکرد ولی بعدش که مالیات تکلیفی حذف شد دیگر کسر نشد و الان متوجه شدیم که پیمانکار لیست واریزی های ما را به اداره مالیات فرستاده و عنوان شغلی راهم راننده استیجاری زده و اداره دارایی برای ما مالیات بر مشاغل حساب کرده  روی کل واریزی های پیمانکارالان تکلیف چست درضمن بیمه تامین اجتماعی گروه ۸رد شده و ریافتی ما طبق ساعت و کیلومتر بوده و کلیه هزینه های ماشین نیز به عهده خودمان بوده لطفا راهنمایی کنید ممنون از لطف شما

  • سلام ، نحوه محاسبه ی حق بیمه ی قراردادی که به عنوان خرید کالا منعقد شده با این توضیحات که حمل ، بارگیری و تخلیه توسط پیمانکار انجام میشود و همچنین در اسناد مناقصه ذکر شده است که کلیه کسورات شامل حق بیمه به عهده پیمانکار است ، چگونه می باشد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *