ثبت شرکت چه مزایایی دارد؟

ثبت شرکت در رشت و گیلان

ثبت شرکت در رشت و گیلان


ثبت شرکت چه مزایایی می تواند برای ما داشته باشد؟

این یکی از سوالاتی است که معمولا زمانی که صحبت از ثبت شرکت می شود برای افراد به وجود می آید.

در این مقاله قصد داریم به فوایدی که ثبت شرکت برای افراد دارد اشاره کنیم.

حفاظت از دارایی ها:

ثبت شرکت به شما اجازه می دهد تا دارایی های خود را در قبال خسارت های مالی و قانونی حفاظت کنید.

اعتبار و قابلیت اعتماد:

ثبت شرکت می تواند به شما اعتبار و قابلیت اعتماد بیشتر در نظر مشتریان، تامین کنندگان و سایر شرکا و سهامداران بدهد.

محافظت از نام تجاری:

ثبت نام تجاری به شما اجازه می دهد که از نام و علامت تجاری خود استفاده کنید و از سوء استفاده دیگران جلوگیری کنید.

دسترسی به منابع مالی:

ثبت شرکت به شما اجازه می دهد تا به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا کنید، از جمله حمایت های دولتی، وام ها و سرمایه گذاران.

مسئولیت محدود:

با ثبت شرکت، شما مسئولیت محدود دارید و تنها سرمایه شرکت شما در معرض خطر قرار دارد، نه دارایی های شخصی شما.

تسهیل در انتقال مالکیت:

ثبت شرکت به شما اجازه می دهد تا به راحتی مالکیت شرکت را به دیگران منتقل کنید، بدون تاثیر بر عملکرد شرکت.

شرکت هایی که در کشورمان ایران امکان ثبت شدن دارند به چند دسته تقسیم می شوند.

ثبت شرکت_موسسه حسابداری رهنما
ثبت شرکت_موسسه حسابداری رهنما

در ایران، انواع شرکت ها عبارتند از:

شرکت سهامی عام:

که سرمایه آن از طریق فروش سهام به عموم مردم جمع‌آوری می‌شود.

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن از طریق فروش سهام به عموم مردم جمع‌آوری می‌شود.

در این نوع شرکت، سهامداران تنها مسئولیت خود را تا اندازه سهامی که دارند دارند و برای اداره شرکت، یک هیئت مدیره انتخاب می‌شود. همچنین، سود شرکت به نسبت سهام هر سهامدار تقسیم می‌شود.

شرکت سهامی عام و خاص تفاوتی در مورد سهامداران ندارند و تنها در مورد حجم سرمایه‌گذاری و تعداد سهامداران تفاوت دارند.

در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران بسیار بیشتر از شرکت سهامی خاص است و هر شخص می‌تواند با خرید سهام، سهامدار شود.

با این حال، در هر دو نوع شرکت سهامی، سود شرکت به نسبت سهام هر سهامدار تقسیم می‌شود و این نوع شرکت برای جذب سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی شرکت‌ها بسیار مفید است.

همچنین، این نوع شرکت به دلیل اینکه سهامداران تنها مسئولیت خود را تا اندازه سهامی که دارند دارند، برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است.

ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص:

که سرمایه آن توسط یک یا چند نفر حقیقی یا حقوقی جمع‌آوری می‌شود.

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن از طریق فروش سهام به یک یا چند نفر محدود می‌شود.

در این نوع شرکت، سهامداران تنها مسئولیت خود را تا اندازه سهامی که دارند دارند و برای اداره شرکت، یک هیئت مدیره انتخاب می‌شود.

همچنین، سود شرکت به نسبت سهام هر سهامدار تقسیم می‌شود.

شرکت سهامی خاص، در مقایسه با شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران کمتر است و تمام سهام‌های شرکت در اختیار چند نفر محدود است.

این نوع شرکت بیشتر برای جذب سرمایه‌گذاری از افراد خاص و یا شرکت‌های خاص استفاده می‌شود.

در شرکت سهامی خاص، سود شرکت به نسبت سهام هر سهامدار تقسیم می‌شود و این نوع شرکت برای جذب سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی شرکت‌ها بسیار مفید است.

همچنین، این نوع شرکت به دلیل اینکه سهامداران تنها مسئولیت خود را تا اندازه سهامی که دارند دارند، برای سرمایه‌گذاران خاص بسیار جذاب است.

شرکت با مسئولیت محدود:

که مسئولیت صاحبان آن تا حد مقرر در قوانین و مقررات محدود می‌شود.

شرکت با مسئولیت محدود، نوعی شرکت است که در آن سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به چند نفر محدود نمی‌شود، بلکه همه افرادی که در آن شرکت دارند، مسئولیت خود را تا حد مشخصی دارند.

به عبارت دیگر، در شرکت با مسئولیت محدود، سهامداران تنها مسئولیت خود را تا اندازه سرمایه‌گذاری خود در شرکت دارند و هیچگونه مسئولیتی برای بدهی‌های شرکت فراتر از سرمایه‌گذاری خود ندارند.

در این نوع شرکت، برای اداره شرکت، یک هیئت مدیره انتخاب می‌شود و سود شرکت به نسبت سهام هر سهامدار تقسیم می‌شود.

این نوع شرکت بیشتر برای جذب سرمایه‌گذاری از عموم مردم و شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شود.

در شرکت با مسئولیت محدود، سهامداران تنها مسئولیت خود را تا اندازه سرمایه‌گذاری خود دارند و این نوع شرکت برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است زیرا خطر از دست دادن بیشتر از سرمایه‌گذاری خود وجود ندارد.

همچنین، در این نوع شرکت، امکان جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و تأمین منابع مالی برای شرکت وجود دارد.

ثبت شرکت تعاونی در رشت_موسسه حسابداری رهنما.jpg
ثبت شرکت تعاونی در رشت_موسسه حسابداری رهنما.

شرکت تعاونی:

که با هدف تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی اعضای آن تشکیل می‌شود.

شرکت تعاونی، نوعی شرکت است که به منظور ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین به منظور تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی اعضای خود تشکیل می‌شود.

در این نوع شرکت، اعضا به صورت مستقیم در اداره و مدیریت شرکت شرکت دارند و همچنین سود شرکت براساس مشارکت هر عضو در فعالیت‌های شرکت تقسیم می‌شود.

شرکت تعاونی در بسیاری از حوزه‌های کسب و کار فعالیت می‌کند، از جمله کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، خدمات، مسکن و … و هدف آن تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی اعضای خود است.

در این نوع شرکت، عضویت با پرداخت سهمیه سرمایه شروع می‌شود و عضوان با حضور در مجامع عمومی شرکت و انتخاب هیئت مدیره، در اداره و مدیریت شرکت شرکت دارند.

شرکت تعاونی برای اعضای خود مزایای زیادی دارد، از جمله تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی، کاهش هزینه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، بهره‌وری بالاتر، افزایش قدرت مذاکره با بازار و … و همچنین در این نوع شرکت، عضوان با مشارکت در فعالیت‌های شرکت، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود را تجربه می‌کنند.

شرکت تضامنی :

که در آن صاحبان شرکت به صورت تضامنی مسئول مالی شرکت هستند.

شرکت تضامنی نوعی شرکت است که به منظور تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی اعضای خود تشکیل می‌شود. در این نوع شرکت، اعضا با تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز، به صورت مشترک و تضامنی در فعالیت‌های شرکت شرکت دارند و سود حاصل از فعالیت‌های شرکت براساس مشارکت هر عضو تقسیم می‌شود.

شرکت تضامنی در بسیاری از حوزه‌های کسب و کار فعالیت می‌کند، از جمله صنایع دستی، خدمات، تولید و … و هدف آن تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی اعضای خود است.

در این نوع شرکت، عضویت با پرداخت سهمیه سرمایه شروع می‌شود و عضوان با حضور در مجامع عمومی شرکت و انتخاب هیئت مدیره، در اداره و مدیریت شرکت شرکت دارند.

شرکت تضامنی برای اعضای خود مزایای زیادی دارد، از جمله تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی، کاهش هزینه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، بهره‌وری بالاتر، افزایش قدرت مذاکره با بازار و … و همچنین در این نوع شرکت، عضوان با مشارکت در فعالیت‌های شرکت، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود را تجربه می‌کنند.

شرکت با مسئولیت محدود پس از تأسیس:

که در آن بعد از تأسیس شرکت با مسئولیت محدود، صاحبان آن می‌توانند برای محدود کردن مسئولیت خود اقدام به تغییر نوع شرکت به شرکت با مسئولیت محدود پس از تأسیس کنند.

شرکت با مسئولیت محدود یک نوع شرکت است که در آن، سرمایه شرکت به چند بخش تقسیم شده و هر بخش به عنوان سهام در اختیار صاحب آن قرار می‌گیرد. در این نوع شرکت، مسئولیت صاحبان سهام تنها تا میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها در شرکت محدود است و در صورت وجود بدهی‌ها و خسارات، صاحبان سهام تنها به میزان سهم خود در شرکت مسئولیت دارند و مسئولیت بیشتری بر عهده آن‌ها نمی‌باشد.

در شرکت با مسئولیت محدود، اداره و مدیریت شرکت توسط یک هیئت مدیره انجام می‌شود و صاحبان سهام حق رأی در انتخاب اعضای هیئت مدیره و در تصمیم‌گیری‌های مهم شرکت دارند. علاوه بر این، شرکت با مسئولیت محدود می‌تواند در بورس نیز ثبت شود و سهام آن به عنوان اوراق قابل معامله در بازار مالی خرید و فروش شود.

مزایای شرکت با مسئولیت محدود شامل کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش اعتبار و قابلیت اطمینان در بازار، جداسازی دارایی‌های شخصی صاحبان سهام از دارایی‌های شرکت و … می‌باشد.

همچنین، در این نوع شرکت، مسئولیت صاحبان سهام تنها تا حد مشخصی است و به همین دلیل، مشارکت در شرکت با مسئولیت محدود برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است.

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم ثبت شرکت ها می توانند مزایای بسیاری برای ما داشته باشند.

ثبت شرکت به معنای ثبت رسمی یک شرکت در ادارات دولتی است که شامل ثبت نام، دریافت شناسه ملی، تعیین نوع شرکت و سایر موارد قانونی مربوط به آن است.

ثبت شرکت به عنوان یکی از مراحل اصلی تاسیس یک شرکت، دارای مزایای زیر است:

۱- شما می توانید از نام تجاری و برند خود محافظت کنید:

به یاد داشته باشید که تنها با ثبت نام شرکت، نام تجاری و برند شما حفاظت می‌شود و از امکان استفاده غیرمجاز از آن جلوگیری می‌شود.

به عبارت دیگر فرآیند برندسازی در کسب و کار برای شما ساده تر می شود.

۲- عموم مردم به شما و کسب و کارتان اعتماد خواهند کرد:

ثبت شرکت به عنوان یک شرکت رسمی در دید مشتریان، سهامداران و همکاران به اعتماد عمومی شرکت کمک می‌کند.

۳- حفاظت کردن از سرمایه‌گذاران:

با ثبت شرکت، سهامداران و سرمایه‌گذاران از مسئولیت‌های شرکت محدود شده و از امکان دسترسی به دارایی‌های شخصی آن‌ها جلوگیری می‌شود.

۴- دسترسی شما به منابع مالی ساده می شود:

با ثبت شرکت، امکان دریافت وام از بانک‌ها و سایر منابع مالی را برای شرکت فراهم می‌کند.

۵- قابلیت شراکت با دیگر شرکت‌ها:

شرکت‌های ثبت شده، قابلیت شراکت با دیگر شرکت‌ها را دارند و این امر می‌تواند به توسعه کسب و کار کمک کند.

۶- امکان فعالیت در بازار بورس:

شرکت‌های ثبت شده، قابلیت ثبت در بورس را دارند و این امر می‌تواند به توسعه کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاران کمک کند.

۷- از حقوق کارکنان حفاظت خواهید کرد:

با ثبت شرکت، حقوق کارکنان به عنوان بخشی از دارایی‌های شرکت حفاظت می‌شود و از امکان دریافت حقوق نامشروع جلوگیری می‌شود.

به طور کلی، ثبت شرکت به عنوان یک شرکت رسمی، مزایایی برای شرکت، سرمایه‌گذاران و کارکنان آن دارد و به توسعه کسب و کار کمک می‌کند.

در پایان:

اگر به دنبال ثبت شرکت در رشت یا در هر شهر دیگری از کشورمان ایران هستید می توانید روی کمک موسسه حسابداری رهنما حساب کنید.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *